Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 61-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Langebrogade 25, K. Tlf. Amager 9908u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det norske besØg er nu endeligt og definitivt opgiuet.,

Det viste sig efter tallØse forsØg og ennæsten englelig tålmodig~ hed fra vor side umuligt at få bare to nordmænd til at k~inne rejse til Danmark på samme tid for at give koncert.

Pianisten, hr. Ebbe Evensen begav sig midt under forhandlingerne på tourné i Norge, og denne tourné forfulgtes af en sådan sukces, at det viste sig umuligt for hr. Evensen at komme hjem til Oslo og blive klar til rejse til Danmark fØr efter den 10. april.

I det forfængelige håb, at nu gik det nok, ansatte vi - jeg ved ikke for hvilken gang - koncerten til den 17.- april og studieudsendelsen fra statsradiofonien, som venligst havde lovet a~ foranstalte en sådan, til den 18. april. Men nej! Tro ikke det går så let. Nu kunde den unge violinist Arvid Flatmoe ikke; han havde imidlertid fået engagement som koncertmester ved Centralteatret, og kunde ikke f å fri.

Der må åbenbart være gyldne tider for unge kunstnere i Norge, når de ikke i lØbet af to sæ~oner kan f å tid til at komme ned og spille til en koncert, de selv har bedt os om at arrangere.

4(

Thorvaldsens Museurns folkekoncerter.

Hr. direktØr Sigurd Schultz har med alle synlige og usynlige tegn på sorg meddelt os, at koncerterne ikke kunde finde sted i år, da der installeres lys i museet, og denne installation ikke - som ventet - er blevet færdig så betids, at koncerterne kunde finde sted i februar

-marts.

Vi på vor side, der havde glædet os meget til at komme ned at spille og synge hos de rare museumsfolk, blev meget bedrØvede ved denne triste meddelelse, men direktØren trØstede os med, at fra efter~ året er alt klart, og så må vi i stedet for se at få begyndt lidt tidligere på sæsonen. Der var ellers planlagt tre koncerter.

Nyt nummer på teatertelefonen.

Bemærk! at fra og med 1. april 1937 er teatertelefonen forandret til Fasan 826. Husk dette nummer og ring kun mellem kl. 16 og 16,20.

Stor orkesterkoncert i Odd-fellow Palæets store sal

fredag den 9. april 1937.

Det unge tonekunstnerselskab har indbudt Aarhus byorkester til sammen med vort orkester at give en koncert i Odd-fellow Palæets store sal fredag den 9. april 1937 kl. 20.

Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs, orkester og Aarhus byorkester (ca. 75 musici). Dirigent: Thomas Jensen.

Program:

l.I. P. E. Hartmann: Gudernes Triumfmarsch af balletten »Trymskviden«.

W. A. Mozart: Symfoni nr. 35, d-dur. (Haffner.)

3.Knudåge Riisager: Slaraffenland. I. Forspil. 2. Rejsen derhen.

3. Prinsesse Sukkergodt. 4. Dovendidrikernes polka. 5. Vagtpara~ den. 6. LikØrfontænerne. 7. AEdedolkenes procession. 8. Punktum finale.

4.Carl Nielsen: Symfoni nr. 4. Det uudslukkelige.

Billetter å 3, 2, 1,50 og 1 kr. + skat og garderobe fås (fra 9-17) i Wilhelm Hansen, musikforlag, Gothersgade 9-11, Sindahl-Peder

sen, Gl. Kongevej 113, B. T. centralen, Politikens billetsalg, samt ved indgangen fra kl. 191/2.

Medlemskortet giver ikke adgang.

Agitér for koncerten blandt venner og bekendte.