Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

Ved den internationale musikfest. i Baden-Baden den 18-21. marts opføres: Arthur Bliss: Musik for strygeorkester, Yrj6 Kilpinen: Klaverstykker, Malipiero: 2. Symfoni, Casella: Introduktion, koral og marsch, Kurt Atterberg: Suite »Stormen«, Eugen Zador: Dansesymfoni og Bela Bartók: Koncert for strengeinstrumenter.

// Ved opførelsen af Carl Nielsens fløjtekoncert i Rostock spillede Johannes Lorenz solopartiet.

/1 Ved »Triton«s koncert den 22. februar opførtes Darius Milhauds 9. strygekvartet for første gang.

/1 Ved »Triton«s koncert den 8. marts opførtes bl. a. Honeggers 2. strygekvartet og en kvartet af Jean Fran~,aix.

/1 Af sin musik til filmen »Løjtnant Kijé«, som blev opført i Leningrad i 1933, har Prokofjef sammensat en orkestersuite, der fik sin første ikke-russiske opførelse i Concerts Lamoureux den 20. februar.

// Den 11. marts har Albert Rousse~s komiske opera »Tante Carolines testamente« urprerniére på Opéra-comique. Den skal være skrevet i en let, operetteagtig stil og fgrdrer kun et ringe opbud af midler. Orkesteret består således foruden af strygere kun af blæsere i enkelt besætning.

/1 Ved Concerts Pasdeloups koncert den 27. februar opførtes en symfonisk digtning af Pierre Vellones for saxofo-nkvartet og orkester, betitlet »Rastelli«.

11 Sadlers 11'ell balletten fra London skal give gæstespil på Theåtre des Champs-Elysées i juni måned med værker af Delius, Gordon, Walton, Lambert og Bliss.

/1 De to nye operaer af Richard Strauss har fået titlerne »Daphne« og

»Die Friedensglocke«. De vil få deres uropførelse på Dresdner statsoperaen under ledelse af Karl Bóhm.

/1 Under Toscaninis ledelse foretager Wiener filharmonikerne en turné gennem Frankrig og England i april måned.

// Den 22. marts er det 250 år siden Lully døde. I den anledning opførtes i Paris den 2. marts hans »Te deurn«, som han komponerede i 1677 og som på en måde blev skyld i hans (lød, idet han ved dets tredje opførelse den 8. januar 1687 kom til at såre sig selv i foden

med den stok, han brugte til taktstok. Der udviklede sig koldbrand i såret o,,, 2 m,'

ineder senere døde lian.

/1 Kurt Atterberg har som anerkendelse for sit arbejde for tysk-svensk kulturudvexling af Hitler fået tildelt Røde kors ordnens 1. klasse.

fi. Winifred Wagner har givet tilladel~ se til at optage Bayreuther festspillene 1937 på grammofon i hele deres omfang, men så regner fruen ganske vist også med en fortjeneste på et par millioner mark.

Jürgen Balzer.