uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 03 - side 62-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medleins-blad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med ethæfte om måneden, månederne juni og juli -undtagen, ialt. 10 hæfter årlig til enpris af kr. 7,50, lande udenfor skandi navien kr. 9,00. Abonnementet betragtes somfortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abon-nement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuld-stændigt årsabonnement. modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladetudkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i liver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.