Buxtehude-mindefest i Lund

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 04 - side 82-82

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

BUXTEHUDE-MINDEFEST I LUND

Lunds Domkirke havde arrangeret en Buxtehude-Fest, der fandt Sted fra den 9. til den 11. April i Lund.

Festlighederne indlededes den 9. med en Orgelaften i Domkirken. Walther Kraft fra Marienkirche i Lilbeck, saa at sige Buxtehudes nuværende Efterfølger, spillede paa det pragtfulde, nye (danske) Orgel et Program, der bestod af Præludierne og Fugaerne i d-moll, A- dur og fis-moll, Ciaconaen i c-moll og 3 Koralforspil: »Von Gott will ich nicht lassen«, »Ach Herr mich armen Sünder« og »Nun bitten wir den heiligen Geist«. (Et hidtil ubekendt Værk var Præludium og Fuga i A-dur, som Kraft selv har fundet for 2 Aar siden.) Hans store Stilsikkerhed og Klangsans i Forbindelse med Orglet, hvis hele Disposition er som skabt for denne Tids Musik, gjorde Aftenen til en stor Oplevelse.

Den næste Dag bragte en lille Eftermiddags-Højtidelighed i Mikaels-Kapellet, hvor man efter nogle indledende Ord af Domprovst Yngve Brilioth fik en meget omfattende historisk Beretning om Buxtehudes Liv og Værk af fil. lic. Sten Broman. Foredraget blev indrammet af Triosonaten i D-dur Op. 2 Ni-. 2 for Violin, Viola da Gamba og Cembalo, og en herlig Motet for 2 Sopraner, Bas og Continuo: »Cantate Domino cantieum novum«. Desværre var Cembaloet her erstattet med et Kammerpiano.

De to Aften-Koncerter den 10. og 11. bød paa et Udvalg af Vokalkompositioner, der viste Buxtehude haade som genial a capella- Komponist med rent palestrinensisk Præg, og som fuldblods Barok-Musiker. Lørdag Aften opførtes foruden den pragtfulde lyse »i N- fissa brevis« for 5-st. a capella-Kor, »Ich habe Lust abzuscheiden« for Soli og Strygere og den friske Kantate »Alles, was, ihr tut«. Den sidste Aften bragte »Magnificat anima mea« for Kor og Strygere, et særlig smukt Værk. Derefter Kantaten: »Fiffirwahr, er trug unsere Krankheit« for Soli, Kor og Strygere, hvor især Forspillet var interessant med de tunge, udtryksfulde Akkorder. Saa kom en Solo- Kantate: »0 Gottes Stadt« og til sidst som Afslutning paa hele Festen den pompøse Kantate: »Ihr lieben Christen, freut euch. nun« for Bas, 5-st. Kor og et Orkester, der bl. a. var besat med Oboer, Trompeter og Basuner.

Samtlige Koncerter blev ledet af Domkirkekapelmesteren Josef Hedar, der har gjort en stor Indsats for igen at levendegøre denne Musikkens Stormester. Det er blot en Skam, at der skal en 300Aars-Fødselsdag til,-før der virkelig bliver opført noget af en Komponist, der hører til blandt Verdens allerstørste.

Kurt Salomon.