Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 05 - side 100-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619. NÆSTFORMAND: Povl, Hamburger, Bre~gade.. 36, K. Tlf. Pahe 3 y. KASSERER: Emil Friis, Fred~riksberj~,Ållé, 45; V. Tlf. Eva 1491. FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019 y.

Musikpædagogisk Eksamen finder Sted paa det kgl. Musikkonservatorium fØlgende Data:

Musikhistorie Fredag den 21. Maj Kl. 13,15.

Klavereksamen Onsdag den 26. og Fredag den 28. Maj fra Kl. ca. 13-17,30.

4K

Medlemmerne mindes atter om, at Adresseforandringer til Medlemslisten maa sendes skriftligt til Poul Schierbeck, Ahlmanns Allé 5, Hellerup, inden 1. Juni.

Årgang 12/1937, nr. 05