Den store radioudstilling - Dansk musikstævne 1937

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 06 - side 117-119

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DEN STORE RADIOUDSTILLING - DANSKMUSIK-STÆVNE 1937

FRA 27. AUGUST TIL 5. SEPTEMBER I FORUM.

Vi bringer nedenstaaende Programmet til Den store Radioudstilling, Dansk Musikstævne, ved hvilken Det kgl. Kapel, Radio-Symfoniorkestret, Tivolis Koncertsals Orkester, Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester, Københavns Koncertforenings Orkester, Den kgl. Opera og Ballet, en Række Instrumental- og Sang-Solister samt forskellige Kor og Jazzensembler medvirker.

PROGRAM:

Fredag den 27. August Kl. 13: Aabningshøjtidelighed. Fini Henriques:.Fest-Prolog for Orkester. Poul Schierbeck: Kantate i Anledning af »Den store Radioudstilling - Dansk Musikstævne« for blandet Kor og Orkester. Tekst: Kai Flor. Radioorkesteret og Statsradiofoniens Kor. Dirigent: Launy Grøndahl. - Kl. 191/2: Det kgl. Kapel. 1. Koncert. Dirigent: Johan Hye-Knudsen. Carl . Nielsen: Symfoni Nr. 4, »Det uudslukkelige«, op. 29. Aug. Enna: Forspil til Operaen »Hexen«. - Kl. 21: 1. Operaforestilling. Det kgl. Kapel. Dirigent: Johan Hye-Knudsen. Scener af P. Heise's Opera »Drot og Marsk«. 2. Akt af I. P. E. Hartmann's Opera »Liden Kirsten«.

Lørdag den 28. August Kl. 16: Kammermusik. - Kl. 191/2: Det unge Tonekunstnerselskab, 1. Koncert. Dirigent: Ebbe Hamerik. Vagn Holmboe: Suite for Kammerorkester. Herm. D. Koppel: Variationer for lille Orkester, op. 27. Jørgen Bentzon: Variationer for mindre Orkester, op. 28. Otto Mortensen: Kirgisisk Suite.

Kl. 21: Igor Strawinsky: »Historien om en Soldat«. Medlemmer af Det kgl. Kapel. Dirigent: Thomas Jensen. Karl S. Clausen: »Klokken«,,, Skoleopera. Københavns Folkemusik~kole. Dirigent: Komponisten.

Søndag den 29. August Kl. 14: Korforeningen »Dur og Moll«. Dirigent: Organist Thomas I. Thomsen. A capella Sange. - Kl. 15: St Udentersangforehingen. Dirigent: Johah Hye-Knudsen. Å capella Sange. - 'Kl. 1,6: Revyernes Revy. Uddrag af Apollo-Revyen, Helsingør-Revyen o I g Fønix-Revyen. - Kl. 191/2: Radio-Symfoniorkestret, 1. Koncert*. Dirigent: Erik Tuxen. Victor Bendix: Koncert for Klaver og Orkester, g-moll, op. 17. Solist: Francé--Ellegaard. Ebbe Hamerik: Un cantus firmus. Sinfonia multo breve. - Kl. 21: 'Jacques Of fenbach: .. » Røverne«. - Københavns Koncertforenings Orkester. Dirigent: Emil Reesen.

Mandag den 30. August Kl. 19112: Københavns Koncertforenings Orkester. Dirigent: Emil Reesen. Knudåge Riisager: »Comoedie«. Ouverture, op. 21. Herman Sandby: »Ved. Strandbredden«. Emil Reesen: »Himmerland«. Dansk Rapsodi. H. C. Lumbye: Sofievals. Koncertpolka for 2 Violiner og Orkester. Solister: Kgl. Kammermusici Fini Henriques og Peder Møller. Bouquet Royal Galop. - Kl. 21: Jacques Offenbach: »Røverne«. Københavns Ron~ertforenings Or~ kester. Dirigent: Emil Reesen.

Tirsdag den 31. August Kl. 19112:, Tivolis Koncertsals Orkester. 1. I~oncert. Dirigent Sv. Chr. Felumb. Fini Henriques ' : Forsp il til »Vølund Smed«. Laurids Lauridsen: Romance for Violin og Orkester, op. 10. Solist: Kgl. Koncertmester Carlo Andersen. Ludolf Nielsen: »Regnar Lodbrog«. Symfonisk Digtning, op. 2. Carl Nielsen: Af »Aladdin-Suite«. - Kl. 21:. Holger Drachmann: »Dansen paa Koldinghus«. Musik: Charles Kjerulf. Tivolis Koncertsals Orkester. Dirigent: Sv. Chr. Felumb.

ónsdag den I. September Kl. 1911-,»: Radio-Symfoniorkestret, 2. Koncert. Dirigent: Launy Grøndahl. Louis Glass: Symfoni Nr. 3 (»Skovsymfoni«), op. 30. Sv. E. Tarp: Lille Suite for Orkester op. 23. - Kl. 21: Jazzkoncert. Kai Ewans Orkester.

Elo Magnussens Or-kester. Harald Mortensens Orkester. Winstrup Olesen og Leo Ma-t~iesen. Aage Juhl-Thomsens Orkester. Teddy Petersens' Orke . ster. .

Torsdag den 2. September Kl. 16: Musikpædagogisk Forening. Undervisningsdemonstrationer og Elevfremførelse. - Kl. 19112: Det kgl. Kapel. 2. Koncert. Dirigent: Egisto Tango. I C. F. E. Hornemann: Ouverture til Operaen »Aladdin«. Fr. Kuhlau: Koncert for Klaver og Orkester. Solist': Hofpianistinde Johanne Stockmarr. - Kl. 21: 2. Operaforestilling. Det kgl. Kapel. Dirigent: Egisto Tango. 1. Akt af Carl Nielsens Opera »Mascerade«. Balletdivertissementer. Det kgl. Kapel. Dirigent: Johan Hye-Knudsen.

Fredag den 3.'September Kl. 191/2: Det kgl. Kapel, 3. Koncert.' Dirigent: Georg. Høeberg. Louis Glass: Symfoni Nr. 5, »Sinfoflia' svastika«, op. ~7. - Kl. 21: Ope~aforestilling. ~lakon Børresen: »Den kongelige Gæst«. Balletdivertissementer. Det kgl. Kapel. Dirigent: Johan Hye-Knudsen.

Lørdag den 4. September Kl. 16: Kammermusikkoncert.

Kl. 191/2: Tivolis Koncertsals Orkester. 2. Koncert. Dirigent: Thomas Jensen. Finn Høffding: Suite af Operaen »Kejserens nye Klæder«, op. 9. Franz Syberg: Musik for Obo og Strygeorkester 1934. Solist: Waldemar Wolsing. Knudåge Riisager: »Slaraffenland«. - Kl. 21: Radio-Amatøraften i Forbindelse med Journalistforbundets Rundskuedag.

Søndag den 5. September Kl. 14: De samvirkende Arbejdersangkor. Dirigent: Louis Clausen. A capella Sange. - Kl. 191/2: Det unge Tonekunstnerselskab. 2. Koncert. Dirigent: Mogens W,51dike. N. W. Gade: »Elverskud«. Medvirkende: Marie Louise Schlegel, Ingeborg Steffensen, Henry Skjær og Københavns, Drengekor. - Kl. 21: Jacques Offenbach: »Røverne«. Københavns Koncertforenings Orkester. Dirigent: Emil Reesen.Aksel Agerby.