Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 06 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Til vore unge Medlemmer.

Vi anmoder de af vore Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa vore unge Aftener i den kommende Sæson, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund (Tlf. Ordrup 1812)., inden 1. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Denne finder Sted i første Halvdel af September. Vi gør opmærksom paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved disse unge Aftener med delvis selvvalgt Program.

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Kort til Generalprøverne bliver tilsendt de Medlemmer, der har anmodet herom, og dette sker umiddelbart før første Torsdagskoncert. Medlemmerne bedes have Taalmodighed saa længe og ikke ulejlige sig selv og Kontoret med Opringning inden den Tid.

-JK

Optagelsesprøve til »Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester«.

Torsdag den 9. September finder den aarlige Optagelsesprøve for nye Medlemmer Sted. Indtegning til denne sker ved Meddelelse til vort Kontor, Kongensvej 26, Tlf. Fasan 826, mellem 13-15. Nærmere om Tidspunkt og Sted vil tilgaa hver enkelt Deltager.