Musikhandlerforeningens propaganda-uge

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 06 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKHANDLERFORENINGENS PROPAGANDA-UGE

Musikhandlerforeningen afholder sin propagandauge for den levende musik (»Spil selv«) i dagene 29. august til 5. september. Den danske musikforlæggerforening, Koda, statsradiofonien, musikpædagogisk forening og dansk pianofabrikantforening har alle lovet sin støtte.

Propagandaugen virk.er ved vinduesudstillinger ved udbredelse af forskellige til lejligheden skrevne artikler af forskellige musikpædagoger, ved en populær enquéte om »Hvilken kom Ponist

holder De mest af .. . og hvorfor har netop hans melodier betydet noget for Dem?« med svar af Stauning, Kjærbøll, Buchholtz, Sigfred Pedersen, Alstrup, 11) Schønberg, Gerda Madsen m. fl., ved koncerter af amatør-orkestre, bl. a. jernbaneorkestret, politiorkestret, postbudeorkestret, sporvejsfunktionærernes, orkester, Carlsbergs og Tuborgs orkestre, flere amatørkor osv., og endelig ved udsendelser i statsradiofonien af »Hjemmenes musik«,