Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 06 - side 123-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hambutger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3 y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETAER: Else Ammentorp, Herman Triersplads, 5, V. Nora 3925 y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019 y.

Musikpædagogisk -Forenings medlemmer gøres atter opmærksomme på, at foreningens medlemsbekendtgørelser sker udelukkende gennem musiktidsskriftet.

Foreningen indrykker sin løbende annonce i Politiken, Berlingske Tidende og Nationaltidende følgende data: 29. august, 1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26., 29. september, 3., 6., 10. oktober, og i egen interesse aninodes n-iedlemmeriie oiii at avertere under disse data, da fællesannoncer har langt større virkning end enkelte annoncer.

Alt vedrørende kontingent og udmeldelse må ske ved skriftlig henvendelse til lir. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, tlf. Eva 1491. Alle rettelser til medlenislisten må skriftlig meddeles hr. Poul Schierbeck, Ahlinanns Allé 5, Hellerup, tlf. Helrup 2019 y.

Adresse- og telefonforandringer sanit udmeldelse må desuden sendes til frk. F',Ise Aniiiientorp, Malinøgade 8 (midlertidig adresse).

Eventuelle artikler til musiktidsskriftet sendes til hr. Povl Hamburger, Bredgade 36, tlf. Palæ 3y.

_4(

Alle oplysninger angående eksamen og elevkoncert fås ved hen-,,endelse til hr. Knud Leopold Nielsen, Reers(,,)gade 6, tlf. Ry. 934 x.

4(

For at kontrolere, at medlemslisten forefindes i kioskerne, bedes niedleninierne forlange den i den liærnieste kiosk, og i tilfælde af, at den ikke findes der, meddele det til hr. Poul Schierbeck, Ahlmauns Allé 5, Hellerup.