uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 06 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denixe forening og »Musikpædagogisk forening«. DMT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes soin, fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00.,Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering. 65 A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26,F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.