Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 07 - side 142-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MEKANISK MUSIK

// J. S. Bach: »Komm silsser Tod« og »0 Jesulein silss«. (Hi NIN"". DA. 5205, 4,50 kr.)

Det er Ingeborg Steffensens første »store« plade og en plade, der er denne herlige kunstnerinde værdig. Fuldendt i klang og udtryk, fuldendt i stil synger hun disse to små sange fra Schemellis Gesangbuch. Med W81dike og Louis Jensen'på continuoen er denne plade den fineste Bach-vokaloptagelse til dato.

/1 f. S. Bach: Partita no. 2, d-moll for soloniolin. (Col. LX619-20 + LXS 621.- 2 X 6,50 + 3,25 kr.)

Spilles af Nathan Millstein med en smuk klang og sober teknik omend med større dynamisk og agogisk frihed end stilen tillader. Der foreligger nu 3 optagelser af denne (len bekendteste

af Bachs solosonater for violin (med chaconnen), idet den i forvejen er indspillet af Adolf Busch og Yehudi Menuhin.

11 Händel: Concerti grossi, op. C). bd. I. (Decca X119~-24 å 6,50 kr.)

Hermed foreligger det første bind af den komplette udgave af op. 6., indeholdende de tre første koncerter. De er indspillet af Boyd Neel og hans strygeorkester i en klanglig rigtig besætning med en god cembalo-continuo. Dynarnisk er opfattelsen for romantisk, men tempi og frasering iøvrigt gode. Helhedsffidtrykket er altså ganske tiltalende.

11 Boecherini: V~oloncelkoncert i bdur. (HMV. DB3056-58 å 6,50 kr.)

Boecherini er vist i almindelighed anset for at være en anden klasses komponist, f. ex. i sammenligning med Haydn. Denne koncert viser ham som en ejendommelig personlighed, der er mere end et blegt afbillede af de store samtidige. Pablo Casals er solist med en ganske pragtfuld tone, men en betydelig mindre stilsans. Det lyriske udtryk i mellemsatsen er for overexponeret og kadencerne overarbejdede.

11 Mozart: Rondo for klaver og orkester. (K-V. 382.) (HMV. DB3110, 6,50 kr.)

Denne rondo er komponeret 1782 som ny finale til en af Mozarts yndlingskoncerter, den i d-dur fra 1773. (K-V: 175.) Den er så temmelig en marsch på stedet og hører ikke til Mozarts bedste p~ dette område. Edwin Fischer spiller den som sædvanlig fuldendt. Klaveret står til tider lidt hårdt.

/1 Mozart: Violinsonate i e-moll. (K-V:304.) (Col. LX604. 6,50 kr.)

En af Mozarts skønneste violinsonater i en smuk udførelse ved Joseph Szigeti. Hans partner ved flyglet, Nitika de Malakoff, er ham ikke værdig.

11 Mozart: Symfoni i d-dur. (Kbehel. 504.) (HNIV. DB3112-14 å 6,50 kr.)

Prager-symfonien foreligger hermed i dublet; den første optagelse var med Wiener filharmonikerne og Erich Kleiber, denne med samme orkester og Bruno Walter. Begge optagelser er musikalsk gode, Walters måske nok den bedste, men den skæmmes en del af det nye Wiener-studie's så ofte omtalte uheldige resonnans, der opvejer de i mellemtiden indvundne tekniske forbedringer (større tonevidde, større frekvensområde.)

11 Mozart: Klaverkoncert i d-dur. (Kbchel 537.) (HMV. DB3147-50 å 6,50 kr.)

Wanda Landowska er en udmærket kunstnerinde med en aldrig svigtende begejstring for hvert værk, hun gengiver. I hendes klaverspil, som i hendes cembalo-spil, giver denne umiddelbare begejstring for værdierne i den ældre musik sig ofte udtryk i en overdrivelse, der virker som uro. Derfor virker hendes Mozartspil. heller ikke så selvfølgelig rigtigt som f. ex. Edwin Fischers, selvom det står langt over det, vi i almindelighed hører.

// Mozart: Violinkoncert i a-dur. (Kåchel 219.) (HMV. DB2199-2202 å 6,50 kr.)

Heifetz og Mozart står ikke helt godt til hinanden. Hans tone, der er så helt rigtig i moderne koncerter, forekommer

for sødladen, for romanceagtig til Mozart. Hans teknik er næsten også for virtuos. Orkestret er Londoner filharmonikerne under John Barbirolli. Det er godt.

.1/ Beethoven: Septet. (HMV. DB302630 å 6,50 kr.)

Beethovens septet er et i mange henseender bernærkelsesværdigt værk. Ikke blot ved sin enestående besætning, men ligeså meget derved, at det er et af de få værker, der af hans samtidige blev modtaget med udelt begejstring, et af de få værker, der undgik den almindelige beskyldning for unatur og kunstlethed, som af samtidens kritikere hæftedes endogså på værker, der idag forekommer os blandt hans lettest tilgængelige. I de senere år vurderede han ikke selv sine tidligere værker højt. Det er i alle tilfælde for septettens vedkommende en uretfærdighed, omend forståelig i betragtning af hans udvikling. Endnu idag står dette værk som et af de med rette populære i den klassiske kammermusik, friskt og strømmende i sin serenadekarakter. Udførelsen ved en række fremragende solister fra B. B. C. er helt i værkets ånd.

11 Weber: Ouverture til »Jægerbruden«. (Col. LX. 601. 6,50 kr.)

Alle de berømte dirigenter har efterhånden indspillet denne ouverture. Det er kun retfærdigt at også Thornas Beecham indrangeres i denne række. Men er det ikke lidt meningsløst med disse stadige genoptagelser, når der faktisk foreligger fuldt ud tilfredsstillende optagelser. Der ligger jo et utal af opgaver og venter på at blive taget ol), ikke mindst inden for de romantiske ouverturer.

/1 Brahms: Zigeunerlieder op. 103. (Decca X165-66 å 6,50 kr.)

Det drejer sig her ikke om originalen, der jo er firestemmig, men om et arran,gement for solo~alt. Endvidere er no. 8, 9 og 10 udeladt, hvad der* er ret uforståeligt, da den fjerde side optages af »An die Nachtigall«. Imidlertid er samlingen høreværdig på grund af Nancy Evans smukke stemme og bevægede foredrag.

1/ Wagner: Af »Mestersangerne«. (HMV. DA1561. 4,50 kr.)

Eugen Ormandy spiller med Filadelfia filharmonikerne scenen fra 3' akt: Læredrengenes dans og mestersangernes indtog. Det er en ualmindelig fin orkesteroptagelse, klangfuld og dog klar og rolig. Også musikalsk er den overord-tlig smuk, 'men så kort, at man ikke heraf kan udlede noget om Stokowskis efterfølger og hans musikalske habitus. Vi håber på noget mere af samme fine tekniske kvalitet.

11 Musikspørgsmål.

I anledning af mine anmeldelser af Purcell og renæssancernusik. har jeg fået adskillige forespørgsler om optagelser af gammel musik, der viser, at interessen for optagelser af sådan musik, der ligger udenfor det almindelige koncertrepertoire er stadigt voxende. Det er især mindre firmaer, der publicerer sådanne optagelser, og disse er, da fir

maerne ikke har nogen repræsentant herhjemme, under de nuværende valutaforhold svært tilgængelige. (Grammofonplader er ikke som bøger og tidsskrifter paa frilisten!) Jeg har til eget brug lavet mig en diskografi over musikken før 1700 og skal, når den er ført å jour, offentliggøre den i et af de følgende numre af DINIT. og håber dermed at tilfredsstille mine spørgende læsere, for hvis venlige ord om mine anmeldelser, jeg takker. En enkelt læser efterlyser flere optagelser af dansk musik. Jeg henviser til notitsen under musik og musikliv.Jiirgen Ba Izer.

Årgang 12/1937, nr. 07