Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

/1 En lystspilopera »Simplizius Simplizissimus« af Ludwig Maurick er blevet antaget til uropførelse i DUsseldorf.

// Ved den 38' svejtsiske tonekunstnerfest i Basel uropførtes en Moliére-opera af Hans Haug: »Tartuffe«.

11 Strawinskys nyeste ballet »Jeu. de cartes«, der hidtil kun har været opført i U. S. A., vil få sin europæiske førsteopførelse i november på statsoperaen i Dresden under Karl Bóhms direktion.

11 Wilhelm Furtwångler har fuldendt en klaverkoncert. Uropførelsen vil finde sted i Leipziger Gewandhaus med Edwin Fischer som solist.

11 Paul Hindemith har på Schotts Såhnes forlag udgivet en ny teorilære: »Unterweisung im Tonsatz«.

11 Ved sit besøg i Stockholm i denne måned vil Ormandy bl. a. bringe Kurt Atterbergs nyeste værk: »Ballade og passacaglia for orkester« til uropførelse.

11 Rudolf Wagner-Régeng, hvis opera »Der Gfinstling« har oplevet en ualmindelig succes i Tyskland, har nu fuldendt partituret til en ny opera: »Borgerne fra Calais« til text af »Die Bfirgschaft«s forfatter, Caspar Neher.

11 Ifølge det belgiske undervisningsministeriums bestemmelse skal nationalorkestret under Désiré Defauws ledelse hvert år give tre koncerter, helliget unge belgiske komponister. Prøvernes antal skal være , tilstrækkeligt, og de skal foregå i komponisternes nærværelse. Det er meningen, at de unge komponister på denne måde skal kunne gøre deres erfaringer med hensyn til orkesterteknik.

11 Tyskerne synes ikke at være helt enige med sig selv om, hvad musikholsjevisme er for noget. Man vil erindre notitsen i DMT., 1936, side 32, om den

afdøde polske komponist Karol Szymanoivskis anden violinkoncert. Nu står hans pantomime »Die Raubbauern« på Hamburger statsoperaens spilleplan for den kommende sæson.

/1 Den 76 år gamle Allgemeine Deutsche Musikverein er blevet opløst.

11 Die schweizerische musikforschende Gesellschaft. forbereder en samlet udgave af Ludwig. Senfls værker.

11 Fra tidsskrifter: Paul Bruchhagen: »Der Sinn der Musik« (Zeitschrift fili Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1937, 3.)

11 Skandinavisk Grammofonaktieselskab forbereder til den kommende sæson adskillige interessante publikationer af dansk musik. Carl Nielsen-serien fortsættes med de to fantasistyk.ker for obo og klaver, op. 2, spillet af Felumb og Chr. Christiansen, Serenata in vano i en fornem besætning og 2' akts forspil af »~ioderen« (Det kgl. kapel og Hye-Knudsen). Af de ældre danske komponister optages: Gade: »0.,,sian ouverture« og Hartmann: »Gudernes, triumfmarsch« med kapellet under Georg Høebergs ledelse. Endvidere af Lange- Milller: Forspillet til »Renæs s,ince« og Ennas »Den lille pige med svovlstikkerne« under Hye-Knudsen, ,,amt et udtog af samme opera med Edith Oldrup-Pedersen som solist. Den moderne musik er repræse'nteret med rflisagers eventyrsuite »Slaraffenland«, som vil blive indsnillet. af Københavns filharmoniske orkester under ledelse af Thomas Jensen. - Kan denne linie holdes, vil grammofonkatalogerne om nogle år opvise den bestand af dansk musik, vi så længe har måttet savne.

Jiirgen Balzer.