Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 07 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NAESTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Herman Triersplads 5, V. Nora 3925 y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019 y.

Foreningen agter at oprette studiekredse med undervisningslitteratur som hovedemne.

Meningen med disse studiekredse er, at medlemmerne skal samles og drøfte deres erfaringer med hensyn til undervisningslitteratur, således at de kan danne basis for eventuelle redegørelser i vort medlemsblad.

Interesserede medlemmer bedes melde sig inden 5te oktober til Povl Hamburger, Bredgade 36.

3(

Adgangskort til statsradiofoniens generalprøver til torsdagskoncerterne er med ganske få undtagelser afsendt til de medlemmer, der ønskede at få det. Undtagelserne har foruden gennem M. P. F. bestil adgangskort gennem en anden forening og vil. få det sendt fra denne.

Årgang 12/1937, nr. 07