uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 07 - side 146-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening pg »~l-qsikpædagogisk forening«. -DMT udkommey.med, et hæfte, o~m månedei~, månederne juni og juli u~dtagén, iålt 10 hæfter- årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor s4andin'avien 'kr. 9,00.,. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i-hvilket skriÉtlig-opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte, hos redaktionen.-ell.er,,,gen-nem boghandlerne. Kun fuld

. II .I ~. .. iafg

stændigt årsabonnemen£, råodta~es. I~nkeltnumre i øss koster kr. 1,00. Bladét udkommer normalt den 20. . i hver måned.'Rédaktioné'h slu tter den 5. i hver måne4.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.

Årgang 12/1937, nr. 07