Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 08 - side 175-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. XONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforening.

Første Koncert. Kammermusik. Fredag den 29. Oktober 1937, Kl. 20. Hornung og Møllers Sal. Medvirkende: Jytte Forchhammer,

Sv. Chr. Felumb, Georg Krarup. Kvartetten: Erik Thomsen, Leo

Hansen, Gunnar Frederiksen og Volmer Norup. Program:

1. Poul Allin Erichsen: Kvartet for Fløjte, Violin, Viola og Violon

cel. Opus 7. 1935. 1. Gang.

Sv. S. Schultz: Divertimento for Fløjte, Violin, Viola og Violoncel. 1937. Uropførelse.

2. Rachel Siegmann: Nat (Nis Petersen). Længsel (Poul Schrøder).

Under Nytaarsmaanen (Henri Nathansen). Uropførelse.

3. Peder Gram: Pastorale og Capriccio for Obo og Klaver. Opus 29.

1. Gang.

4. P. E. Lange-M-filler: Himlen ulmer svagt i Flammerødt. (Thor

Lange). Ved Vuggen. (Ludvig Holstein). Bierne. (Ludvig Holstein). Ved Løvfaldstid. (Chr. K. F. Molbech). Alt udi den fejre Sommer. (E. v. d. Recke).

Sv. Erik Tarp: Serenade for Fløjte, Violin, Viola og Violoncel. Opus 28. B. 1936. 1. Gang.

Første unge Af ten.

Første unge. Aften. Onsdag den 3. November 1937, Kl. 20. Hor-

nung og Møllers Sal. Program:

Paul Hindemith:Kanonische Sonatine for to Fløjter. Op. 31. Nr. 3.Johan Bentzon og Poul Birkelund.

Gustav Mahler: Wer hat dies Liedlein erdacht? Das irdische Leben.

.Max Reger:Waldeinsamkeit. Lied eines Mädchens. Des Kindes Gebet. Else Steen Hansen. Ved Flyglet: Vera Brønnum.

Béla Bartók: Suite for Klaver. Op. 14. Arne Carl Petersen.

W. A. Mozart:Duo G-Dur for Violin og Viola (Køchel. 423). Jørgen Olsen og Poul Erhard Christensen.

Claudio Monteverdi: Lasciate me morire.

Alessandro Scarlatti: Se Florindo é Fidele. Else Steen Hansen. Ved

Flyglet: Vera Brønnum.

Joseph Haydn:Trio for to Fløjter og Cello. Johan Bentzon, Poul Birkelund og Alberto Medici.

Af Hensyn til de mange nye Medlemmer, gør vi opmærksom paa, at Medlemskortet giver Adgang til de to ovennævnte Koncerter.

Saa indtrængende som det er os muligt, henstiller vi, at man viser Foreningens Arbejde for at fremføre ny og ældre Musik og de optrædende Kunstneres Udførelse af denne saa megen Interesse, at man i videst muligt Omfang overværer Koncerterne. Der bør være den Solidaritetsfølelse indenfor Foreningens Rækker, at man gør sig den Ulejlighed at høre paa -den Musik, der fremføres. Der bør være fuldt Hus den 29. Oktober, 3. November og til de øvrige Koncerter i Sæsonens Løb.