Musik og Musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 08 - side 172-173

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

// I. L. Emborg: Concerto for Klaver og Strygere, blev den 1. Juni opført i New York af Alfred Wallenstein.

/1 Knudåge Riisagers: »I Anledning aft naaede i September ind paa London Reg., og dermed er dette fikse og velklingende Orkesterstykke sikkert fast forankret til Verdens,succe~ssen. Hans Trompetkoncert sendtes ligledes i September fra Strassbourg med en fortræffelig Trompetist som Solist.

11 Onsdag d. 30. Juni var Violini-. sten Sverre Forchhammer engageret til. Bamburger Reichssender. Sammen med den tyske Pianist Gerhard Gregaard spillede han Værker af Jean Baptiste Senaillé, Renée Philipart Gonzoles og Maurice Ravel.

11 Endelig bringer vi en, over alle. Grænser, svulmende Anmeldelse (undertegnet Frank Wohlfarth) af N. 0.Raasted fra Deutsche Allgemeine Zeitung, der paany bekræfter at vore Orgelspillere gør sig fordelagtigt bemærket i det fremmede.

Den sidste af de stemningsfulde Orgelkoncerter i Eosanderkapellet gjorde os bekendt med den københavnske Domorganist N. 0. Raasted. Den danske Kunstner spillede Værker af Bruhns, Buxtehude, Leyding og Ritter. Hans Foredragsmaade udmærkede sig ved en forbilledlig Strenghed af Barokstilen. Under den nøjeste rytmiske Bevarelse af det melodiske Forløb, begrænser han Registerfarvernes Kraft til det væsentlige i Udtrykket. Men dette fremkalder .en Strukturenes Kunst, som ikke bare tvingende tydeliggør Enkelthederne, men ogsaa befrier Bevægelsen mellem hunden Polyfoni og figurativ Udvidelse for alle virtuose Spændinger. Derigennem opnaaes en Storhed i formel Sluttethed, som man kun meget sjældent møder. Raasted gengiver, i Ordets reneste Betydning, Karakterstykke-r, hvis Indhold samtidigt fyldes med

Klangens stærkeste Poesi. Dette beviste fremfor alt tre sart instrumenterede Orgelkoraler af Buxtehude, som tonede i hensunken Andægtighed. . Men ogsaa den berusende Festlighed i et Præludium. og en Fuga af Nicolaus Bruhns eller den djærve Tæthed i D-moll Sonatinen af Christian Ritter fik en Nuancering i deres arkitektoniske Opbygning, som i Øjeblikke af musikantisk Glæde ved Opsvinget underordnede sig Meditationens hemmelighedsfulde Undergrund. Intet var mere betegnende for denne Vilje til Formning af en stigende Inderlighed, end den svævende Pianoslutning i en Partita af Buxtehude over Vor Fader i Himmerige, der viser det dybeste som i en Bøn.

En Aften af underfuld Henrykkelse, baaret af en Personlighed, der udover al teknisk Fuldendthed paa overlegen Maade levendegjorde en specifik Stil.

Aksel Agerby.

11 Det kgl. teater har antaget en ballet«, »Den tykke mand«, med musik af Hermann D. Koppel, text af Sven Møller Kristensen, dekorationer af Egon illathiesen og koreografi af Børge Ralov.

11 Lilbeck planlægger for tiden den 7.-8. november en musikfest med moderne musik. Til opførelse kommer værker af Brehme, Bartok, Bossi, Reutter o. a.

11 Richard Strauss' nyeste opera, »Der Friedenstag« vil få sin uropførelse på Milnehener statsoperaen, til sommer. En anden opera, »Daphne«, står foran sin fuldendelse.

/1 Pariser operaen har udsendt sit menukort for den kommende sæson, det byder på følgende nye retter: »La Chartreuse de Parme«, opera af Henri Sauguet, »Le Festin pendant la Peste« af Arthur Lourié, »Orlane la sans egale«, ballet af Florent Schmitt, »Le Cantique des Cantiques«, ballet af Honegger, »Aeneas«, ballet af Roussel, »Une Féte å Mantoue« af Monteverdi-Malipiero.

11 Den 1., 3. og 4. ds. afholdt det sv.ejtsiske generalkommissariat tre koncerter på verdensudstillingen, udelukkende viet nyere svejtsisk musik.

11 1 anledning af 10-årsdagen for det belgiske filharmoniske selskabs stiftelse -!nnoncerer selskabet en sand syndflod af koncerter med fine navne: Mengelberg, Furtu;ångler, Kleiber, von Hoeslin, Talich, Dobrowen og Tango.

11 Amsterdamer Goncertgebouw orkesteret fejrer i år sin 50-årige beståen.

11 Bruno Walter har undertegnet kontrakt med Wiener operaen for hele denne sæson.

11 Prof. Adolf Sandberger har igen opdaget nye ting af He Udn. Denne gang en blæsersextet.

11 1 Liszt~arkivet i Weimar har man fremdraget en rumænsk rapsodi fra 1847.

11 Den 5., 6. og 7. ds. optræder et ensemble fra Nyborg skolen paa verdensudstillingen med danske folkedanse.

Jfirgen Balzer.