Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 08 - side 174-174

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619. NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3 y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491. FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019y.

FORENINGSMEDDELELSER

I slutningen af april måned 1938 påtænker Musikpædagogisk Forening at afholde 2 elevkoncerter i Hornung og Møllers sal.

Den ene aften vil blive en almindelig elevkoncert, hvor Mp F. lærere i de forskellige instrumenter kan indsende elever på alle stadier.

Den anden aften skulde være en sammenspilsaften, hvor eleverne spiller 4 hændigt klaver eller kompositioner for 2 klaverer, 2, 3 eller 4 stemmige violinstykker samt kompositioner for f. eks. violin, fløjte og klaver.

Lærerne anmodes om i tide at interessere sig for den sidste aften og eventuelt sætte sig i forbindelse med kolleger for at eleverne hurtigst muligt kan opøve sammenspil. I Fritz X5de: Der Spielmann findes en del ganske lette -ting for 2, 3 og 4 stemmig violin. I Nagels Musik-Archiv findes kammersonater for f. eks. violin og klaver, fløjte og klaver samt flere lette kompositioner for flere instrumenter.

Musikpædagogisk eksamen finder sted på det kgl. Musikkonservatorium, i slutningen af november måned. Eventuelle oplysninger fås ved henvendelse til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, tlf. Ryvang 934 x mellem kl. 12-13.

Tilmeldelse til eksamen må ske skriftligt til samme adresse inden d. 5. november.

-4(

»Dansk børnehaveråd« indbyder Musikpædagogisk forenings medlemmer til en diskussionsaften om »sangen i børnehaven«. Indleder bliver blandt andre fru Astrid Gøssel. Mødet finder sted i Hornung og Møllers sal d. 18. november kl. 20.