Pebberfuglen hvæsser næbbet

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 08 - side 171-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

PEBBERFUGLEN HVÆSSER NÆBBET

- Ifølge Politiken endte den store :musikfest i Forum ikke godt, D.U.T.s forårskoncert med Gades Elverskud under Mogens Wóldike, der blev gen-taget her, opnåede på denne måde (når .begge bladets anmeldelser lægges sam.men) at blive en parodisk opførelse i W,51dikes klare musikalske gengivelse: Den idé at anvende drengekoret var ikke -en musiker som Wóldike værdig, men ,det var et endogså brilliant påfund, som i høj grad fremhæver værkets :skønne og rene korpartier, der klang med en egen, fjern, forklaret tone. Solisterne var valgt med sikker sans, men hvem havde dog fået den absurde idé .at lade Henry Skjær synge hr. Oluf. Ingen var mindre egnet til dette parti -end han, så nøje forstod han med klog 'beregning at blande farverne i disse -inandigt mørke strofer. Ansvaret for den .skandaløse opførelse må alene lægges på dirigenten, der ved denne lejlighed -viste, at han, der er så vel bevandret i. den førklassiske musik, også ejer evnen til på bedste måde at forsvare et 2f vor romantiske musikliteraturs mest

elskede værker så smukt og værdigt. og frigjort for al forloren romantik.

Musikfesten i Forum sluttede med et underskud, som nu vil blive tilstillet Dansk Tonekunstnerforenings pensionskasse.

* Forud for den første prøve i år på torsdagskoncerterne holdt musikchefen hr. Peder Gram, en tale til orkesteret. Den gjorde et dybt indtryk på de tilstedeværende~, som derefter alle spillede meget, meget bedre. Lønningerne og prøvetiden vil til gengæld. blive nedsat.

* Til hans majestæt Kongens jubi1,9eum i maj, skænkede danske musikorgafiisationer en smuk porcelænsskål, som udtryk for den taknemmelighed dansk musikliv skylder kongehusets aldrig svigtende interesse for Georg Høeberg og Hakon Børresen.

Det kongelige teater prøver for tiden for fuld kraft på »Bajadser«, der skal op kort efter nytår.

- * I et radioforedrag om George Gershwin, udtalte kapelmester ved pantomimeteateret, Erik Abrahamsen, at Gershwin vil blive nævnt i musikhistorien sord skaberen af den symfoniske jazz. Som eks. på symfonisk jazz, fremførtes dernæst »Rhapsody in blue«, der, efter det ligeledes oplyste, består af 'ikke-symfonisk, men derimod rhapsodisk sammenstillede jazzmotiver. Det er liges'om når professor Hjalmar Koefoed, i et interwi*ev i tidsskriftet »Jazz«, på spørgsmålet om hvilken forskel der er på dansemusikken for tyve år siden og den moderne jazz, svarer, at det er kun instrumentationen der er anderledes.

* Hjemkommen fra en koncerttourné til skand. -grammofon A/S, er forhenv. kgl. kapelmester Georg Høeberg nu gået i hi fot vinteren.

* Komponisten Poul Schierbeck, der i kantaten til åbningen af den store radio- og musikudstilling, havde indlagt to revolverskud, arbejder for tiden på et orkesterstykke, hvori vil forekomme en rigtig sofacykel.

- Afdelingchef Peder Gram, (firma Jensen og Lerche),' har nylig besøgt en række af de større byer i provinsen og har herfra hjembragt de nyeste nodeblade med mange smukke efterårsnoder.

- Hovedleverancen af folkelige melodier til brug ved højskoler og seminarier, der længe har ligget på faste hænder under Mogens W,51dikes overopsyn (monopolordningen. Carl Nielsen, Laub, Ring, Ågård) vil nu, efter den i Ryslinge stedfundne opførelse af »den ømskindede brudgom«, for korsangens vedkommende undtagelsesvis blive udvidet til også at omfatte Viderø.

* Ifølge en'af professor Brathuhen i

Nfirnberg fremsat teori, skal det lille f hos Buxtehude, hvorom magistrene Viderø og Hamburger fornylig har ført en interessant privat korrespondance, slet ikke være et f, men derimod, ganske simpelt et geses. Det menes nu at være en node, som Buxtehude har fået 'tilovers fra en anden komposition og derfor, stik imod alle regler, har anbragt i denne forbindelse. Fra anden side hævdes denne opfattelse dog energisk at være ganske tåbelig, idet det må anses for utænkeligt, at Buxtehude skulde have ignoreret de af Viderø og Hamburger fastslåede grundregler for al sand komposition. Hvis denne påstand holder stik, Jian den famøse node kun være' et eis. Og ud fra denne betragtninger det da i god overensstemmelse medkonjunkturalkritikens inderste principer at man uden videre har rettet d et til et »fis«, endskønt Buxtehudes-elv aldrig vilde have taget et sådant ord i sin mund. Et tilsvarende eks. har man' iøvrigt i »Mestersangerne«.

. . Komponisten Fini Henriques er for tiden inde som soldat.

* På Wilhelm Hansens musikforlager udkommet et hæfte børnesange medtekster af Olaf Holst, beregnet bl. a. til højtlæsning ved sexualundervis--ningen i skolerne. Vi citerer en af demest typiske:

»Bi, ha, busse - her er den tykke tudse.

Hæfte 2., der senere vil udkomme, skal efter sigende bl. a. indeholde følgende: I inier:

»Sli, sla, sludder min tante hun gør kludder«.