uden titel

Af
| Årgang 12 (1937) nr. 08 - side 176-176

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlemsblad for denne forening og »Musikpædagogisk forening«. MIT udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement, modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.