Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 09 - side 206-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MEKANISK MUSIKved Jilrgen Ba Izer

11 Da IVA'baco: Concerto i b-dur. (HINIV. DB 3175, 6,50 kr.)

Et let og yndigt stykke musik af en af ~~achs samtidige. Udførelsen ved Edwin Fischers kammerorkester er rigtig nydelig, men continuoen savnes.

1/ Bach: Fantasi og fuga i a-moll. (HMV. DB 3286, 6,50 kr.)

Det er et af de mest storslåede klaverværker, Bach har skrevet; et af de bedste exempler på hans strenge fugakunst; slutnin gen af dobbeltfugaen er af overvældende virkning. Når man endelig skal høre den på et moderne flygel, er det et.ganske tiltalende exempel.

., /1 Bach: Fantasi i a-moll. (HMV. DB 3287, 6,50 kr.)

Denne fantasi kan overhovedet ikke spilles på et moderne flygel. Den forsvinder i en romantisk klangtåge. I inangel. af registreringsmuligheder forfalder Fischer til klangvirkninger, der intet har med Bachstil at gøre.

/1 Haydn: Symfoni nr. 96 i d-dur. (HMV. DB 3282-84 å 6,50 kr.)

Denne optagelse er den bedste, der hidtil er udgået fra Wienerstudiet. Både balance og rum Wang er her betydelig bedre. Også musikalsk er det en god optagelse ved Bruno Walter og Wiener filharmonikerne.

/1 Mozart: Klarinetkvintet i a-dur. (KV: 581) (Gol. LX 624-27 å 6,50 kr.) kr.)

Det er nu den tredje udgave af detteværk. Ved begge de to foregående harman' svoret på, at bedre kunde det ikkeblive, og ~ætter man så denne optagelsepå umidd~elbart. efter en af de to ældre 'så fornemmer man dog et fremskridt:Nuancen er finere udpenslet, klangen I står renere, helt ubesværet af den meka-niske gengivelse, balancen er endnu engrad forbedret; de fem instrumentersmelter sammen til en fuldkommen en-hed, hvor der måske hist og her i dengamle optagelse var lidt fornemmelse af«klarinetkoncert«. Simeon Bellison og Roth-kvartetten står for gengivelsen.Det er ganske henrivende gjort!

1/ Weber: Ines' scene og arie (»Ines de Castro«) (Pol. 57083, 5,00 kr.)

Denne komposition er tænkt som indlæg i en opera eller som en koncertarie (op. 51, 1815). Den er interessant, fordi den viser en hos Weber sjælden koncession til tidens italienske smag. Det er

en bravurarie, men Webers romantik fornægter sig dog ikke; den forædler den blotte artistik til et musikalsk indtryk af højere rang. Mest af alt får denne plade dog sin værdi gennem Erna Bergers pragtstemme.

fi Weber: »Euryanthe« - ouverture. (HMV. DB 3130, 6,50 kr.)

Begyndelsens stramme militærrytme er så hård at den kvæler ethvert rytmisk liv. Et lille swingkursus anbefales! Det langsomme parti er nydeligt spillet, men klangen er tørrere, end vi er vant til fra England. (Adrian Boult og B.B.C.symfonikerne) .

11 Chopin: Nocturner. (HMV. DB. 3192

96 å 6,50 kr.)

Rubinstein indspiller her på fem plader ni af nocturnerne (op. 32, nr. 1-2; op. 48, nr. 1-2; op. 55, nr. 1-2; ol). 62, nr. 1-2 og op. 72, nr. 1). Det er fuldendt smukt gjort og med en fabelagtig teknik. Som udvalg kan anbefales DB 3192 (op. 32, h-dur og as-dur) samt DB 3194 (op. 55, f-moll. og es-dur).

1/ Liszt: Rapsodi nr. I. (Pol. 62769-70 å 4,50 kr.)

,Med nr. I betegner man i orkesterudgaven rapsodien i f-dur, i klaverudgaven derimod den i cis-moll, som foreligger her i en indspilning ved Alexander Borofski. Liszt, var jo af den opfattelse, at den ungarske musik skyldte Zigøjnerne sin ejendommelighed (Bartók er jo gennem sine undersøgelser kommet til et andet resultat) og hans ungarske rapsodier er derfor improvisationer over Zigøjnermelodier. Den foreliggende optagelse er tiltalende ved sin upretentiøse gengivelse og tekniske klar~ed.

- 11 Brahms: Symfoni nr. I i c-moll. (HMV. DB 3277-81 å 6,50 kr.)

Utvivlsomt er denne optagelse ved Bruno Walter og Wienerfilharmonikerne den mest fuldendte i musikalsk henseende, man beklager blot endnu, en gang, at man i Wien ikke synes at have øre for Wienerstudiets uegnethed. Brahms forkærlighed for tertsfølger i træblæserne forårsager nogle uhyggelige svævninger, der i et mere egnet rum vilde kunne bortelimineres. Balancen overbetoner kontrabasserne i en grad, der til tider lader klangen mellem melodist ' emme og bas forsvinde til det rene intet.

Mussorgski: ».Kovantsjina«. Forspil (HMV. DB 3260, 6,50 kr.)

Denne i barbersalonen Rimski-Korssakof forfærdigede, yderst velfriserede udgave, bliver udmærket udført af Boston symfoniorkesteret under Koussevitzsky. Hvornår får vi den rigtige Mussorgski?

/1 Debuss U: »Poissons d'or« (af »Estam-

Pe~«), Ravel: »On-dine« (af *Gaspard de la Nuit«) - (Col. LX 623, 6,50 kr.)

Hvad Gieseking yder her i Ravels»Ondine« grænser til det rent ud fanta-stiske. Derimod skuffer hans gengivelseaf Debussy noget. Den * synes mig forkraftigt sat op, for lidet sløret i klan-gen. Er det Ravels mere glasklare stil,der har smittet denne ellers uovertrufne Dehussy-fortolker?