Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 09 - side 207-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIK OG MUSIKLIV

. DANSKE UDE OG HJEMME

/1 Fløjtenisten, Johan Bentzon, bliver i Aar som Suppleant Medlem af Juryen for det internationale Selskab for ny Musik som bedømmer de Værker, der skal ~pf'Øres ved Musikfesten i London til Foraaret.

Juryen træder sammen den 20. December i London, og Bentzon medbringer som danske Forslag følgende Kompositioner:

Jørgen Bentzon: Racconto for Fløjte, Saxofon, Fagot og Kontrabas (1935). N'agn Holmboe: Suite for Kammerorkester. 1935.

I-iermann D. Koppel: Variationer for lille Orkester. Op. 27. 1935.

Otth Mortensen: Kirgisisk Suite.

1~nudåge Rii Sager: Serenade for Fløjte, Violin og Violoncel (1936).

Franz Syberg: Kvintet for Fløjte, Klarinet, Violin, Viola og.Violoncel.

I

,Nv. Erik Tarp: Koncertino, for Violin og . . lille Orkester.

/1 Wilh. Hansens Musikforlags Legat, Litra B., tildeltes i Aar paa Firmaets Stiftelsesdag den 27. Oktober, Komponi~ sten Hermann D. Koppel med 2 Trediedele og Fløjtenisten Johan Bentzon med 1 T'rediedel.

Legatet kan ikke søges, og der er ingen Klausul for Modtagerne til Anvendelse af det. Vi ønsker de to talentfulde unge Musikere til Lykke.

/1 Aarhus Byorkester, Jysk symfonisk Orkester, under sin maalbevidste Dirigent, Thomas Jensen og med Peder Møller som Solist, har i November-spillet i Graasten og Flensborg. Vibringer et Uddrag af en Anmeldelse i Flensborg Avis for den 4. November, der til Overflod be

viser Nytten af at have et Orkester med, saa høj en Standard, som Aarhus Byorkester efterhaanden har naaet, til At udføre den musikkulturelle Opgave haade Nord og Syd for Grænsen, som altfor længe blev forsømt. .

»...I en Bysom Flensborg, et kulturelt Brændpunkt paa Grænsen mellem to Folk, hvor man nu og da faar Lov til at høre og se noget af det ypperste af begge Nationers Kunst, fristes man til at drage Sammenligninger. Man burde maaske ikke gøre det - men saa skal det i hvert Fald siges, at Aarhus Byorkester er et vægtigt Plus paa den Konto, hvo-r i Forvejen Det kgl. Teaters Gæsteoptræden staar bogført.

Kapelmester Thomas Jensen er ~en energisk Dirigent. Var han 'det ikke, vilde Orkestret maaske ikke staa. paa det smukke Stade, man i Onsdags Aftes kunde overbevise sig om i »Borgerforeningen«. Men han ejer mere end kun Energien: Et stærkt, musikalsk Instinkt og en medrivende Impulsivitet, som dog tøjles af musikalsk Ansvarsfølelse. Han evner med nænsom Haand at forme en lyrisk Stemning uden at fortabe sig i det sentimentale. Brudstykker af Carl Nielsens frodige Melodik staar let henkastede, dugfriske, med klate fine Streger. Det klukker og ler i Orkestret, Skyg-. ger jager hinanden, af et skært, vemodigt Motiv vokser ensomt over Orkestrets Grund en stærk og karsk Vise, og saa toner atter Folkets Sang, jævnt og fast: det er dansk, ægte dansk i al. sin drømmende Blidhed, godmodigt spottende Sarkasme, s-in tillidsfu Ide, nordi

ske Stejlhed og Kraft! ......

****** Rektor, Dr. Andreas Hanssen tolkede Tilhørernes Glæde og Tak. Han hyldede Kgl. Kammermusieus Peder Møller og understregede Dirigentens og Orkestrets fine Ydelser. Først nu, da Orkestret ogsaa havde været syd for Grænsen, kunde det med Rette føre Betegnelsen »Jysk symfonisk Orkester«.

Kunde Aftenen afsluttes paa en mere festlig Maade? Ja, og det skete ved, at

/1 Honegger og Milhaud skriver musiken til Xlarcel. l' Herbiers nye film: »La Citadelle du silence«.

1/ Leo Blech er for indeværende sæson engageret til operaen i Chieago.

11 Opéra-Comique forbereder opførelsen af Monteverdis »Poppæas kroning«.

11 Det nye folkelige teater i Paris åbner i den nye Salle du Trocadéro den 16. november.

11 1 sæsonen. 1936-37 har der på Berliner Staatsoper fundet ialt 317 fore

4

Dirigenten hentede Kgl. Kammermusikus Peder Møller frem, der beskedent havde trukket sig tilbage, og førte ham modstræbende til Podiet, hvorfra saa Lumbyes »Champagne-Galop« lød paa ny under den gamle Mesters Førerskab, inden Publikum spredtes.«

Axel Agerby.--X

UDLANDET

stillinger sted. De fordeles således på (le førende komponister: 56 til Wagner, 34 til Puccini, 25 til Verdi, 18 til Mas Cagni, 18 til Richard Strauss, 13 til Mozart og 13 til Weber.

/1 Det internationale selskab for ny musik afholder sin næste musikfest i London den 17.-23. juni næste år.

/1 Fremmede kunstnere, som vil give koncert i Tyskland, skal først have tilladelse fra Reichsmusikkammer.

Jfirgen Ba Izer.