uden titel

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 09 - side 210-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlems-blad for denne forening og »Musikpædagógisk forening«. DMT udkommer med eth Eefte om måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt. 10 hæfter årlig til enpris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes somfortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abon-nement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Ku- n fuld-stændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladetudkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65A, København Ø. Telf.

nora 5246. Kassererkontor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postkonto: 22596.