Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 232-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan* 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139 u. KASSERER-., Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselska-b, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Anden ung Aften.

Fredag den 28. Januar 1938 afholdes Sæsonens anden unge Aften i Hornung og Møllers Sal, paa hvilken der vil blive fremført nye Kammermusikværker af tre unge danske Komponister: Bjørn Hjelmborg, Erik Jørgensen og Steen Jørgensen.

Nærmere Program i næste Nr. af D. M. T.

Det unge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert.

D. U. T.s 2. Koncert finder Sted Fredag den 11. Februar 1938, ved hvilken bl. a. den ungarske Pianist, Andor Føldes, vil medvirke og spille i-noderne ungarsk Klavermusik.

-)K

Thorvaldsens Museums Folkekoncerter.

Det er Tanken, i Lighed med tidligere Aar, at arrangere tre Koncerter paa Thorvaldsens Museum. Efter den foreløbige Bestemmelse bliver de i Februar og Marts.

4(Til Medlemmerne.

I den forløbne Del af Sæsonen har der været en glædelig Stigning i Besøget ved vore Koncerter, og det er Bestyrelsens Haab, at denne Interesse ikke blot maa holde sig, men betegne en stigende Kurve for Resten af Sæsonen.

I Anledning,af Aarsskiftet bringer vi en Tak til de talrige Medlemmer, der har været os behjælpelig i- ned at gennemføre de forskellige Koncerter i det forløbne Aar, og med Haabet om et fortsat godt. Samarbejde i 1938 ønsker vi alle et glædeligt Nytaar.

P. B. V. Aksel Agerby.