Indholdsfortegnelse årgang 12, 1937

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 222-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

IND H OLDS FORTEGNELSE

H,RIK ABRAHAMSEN: Åbent svar på åben ~orespørgsel ...............i AKSEL AGERBY: Århus byorkester besøger Københavri ...............41

ARTHUR ARNHOLTZ: Efterskrift om s,-,inglyrikken, slutrepliktil K&r1 S. Clausen ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

KNUD ATLUNG: Niels W. Gades værker .

1: Symfoni nr. 1 .................................14911: Symfonier nr. 2-8 ..............................177

111: Andre orkester- og dr,,u-natiske værker ... ... ... ... ... 214

JCM~',EN BALZER: Albert Roussel 1869-1937 ........................147

ELSE BARTHOLDY: Lidt om islandsk folkesang .....................8CHR. BEHREND: En kontrakt for en inusiklærling .....................88

VIGG,0 BITSCH: Blandt s,,ingere ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115THEODOR CHRISTENSEN: Film - en musikødelægger? .. * - - *** - ... 136KARL S. CLAITSEN: Åbent brevkort (t'il Arthur Ariilioltz) ... ... ... ... ... 18

POVL HAMBURGE1-1'L: B,,trokkomponisten Buxtehude .....................71

Trykfejl eller - »genistregei,«?109Kor og orgel i protestantisk liturgi155

C',UNNAR HE,ERUP: Svar til pi-ofessor Abrahamsen .....................5PS (til Arthur Arnholtz) .....................18En musikkritiker prostituerer sig, ..................20:3

VAG'N 110LMBOE: Arabisk musikkultur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 125KNUD JEPPESI,'N: Diderik Buxtehude ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

SVEN LUNN: En manglende lovparagraf ............. ...............51

11: En julespøg med præmier ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211NIKOLAT NMALKO: Om musikken i sovjetunionen ... ... ... ... ... ... ... ... ...23H'GON MATHIESEN: En maler om maleri- og musik ... ... ... ... ... ... ... ...222OTTO MORTENSEN: Lidt om klaviaturet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54HERBERT ROSENBERG: En folkevises livshistorie ... ... ... ... ... ... ... ... 42

ROBERT SCHUMANN; ~Musikalske likis,- og leveregler10,3

KAI SENSTIUS: Svar til Povl Hamburger 139

DMITRI SJQSTAKOVITSJ: Selvbiografi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13KURT SØRENSEN: Paul Hindemiths lærebog i musikteori ... ... ... ... ... 185

FINN VIDERØ: Nogle Buxtehude-problemer ............7411 11 ; Svar til Povl Hamburger ...............................138

KRITIK OG REFERAT

AKSEL AGERBY: Oversigt over DUT's sæson. 1936-37 85

11: ISCM's 16. musikfest i Paris juni 1937 ... ... ... ... ... 9711: Den store radioudstilling - dansk musikstævne 1937 ... 117JVRGEN BALZER: Verdensudstillingen 1937 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1401111: Tysk videnskabs kår ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 230VIGGO FORCHHAMMER: Musikerkonkurrencen i Wien ... ... ... ... ... ... ... 121HERBERT ROSENBERG: Buxtehudefesten... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9011: Finn Høffdings hørelære ... ... ... ... ... ... ... ... 166FINN VIDERØ:Buxtehude-fest i Lfibeck ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112TAGE WIND: Paul Smets: Die Orgelregister ihr Klang und Gebrauch ... ... 551111: John Fernstr Bm: Dietrich Orgemester ... ... ... ... ... ... ... 227

MUSIKHANDLERFORENINGENS propagandauge ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122

FINI HENRIQUES, Festkoncert for ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 209

DIVERSE

DU'l' F0HENINGSMEDDELELSER 22, 1391 611 83, 100 (generalforsamlings

referat), 124, 145, 175, 210, 2 3.""

FRA REDAKTIONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 99MEKANISK MUSIK ved ffirggen Balzer 20, 36, 56, 95, 119, 142, 169, 206, 228MUSIK OG MUSIKLIV ... ... ... ... 21, 37, 57, 82, 98, 122, 144, 172 , 207, 229

MPF FORENINGSMEDDELELSER 21, 38, 57(generalforsamlingsreferat),83, 100, 123, 145, 174, 208,231PEBBERFUGLEN19, 35, 171,204

UDEN PAGINERING

(romertallet. angiver hæftet)

GUNNAR HEERUP: Povl Hamburger: Musikkens historie I ... ... ... ...KURT SALOINION: Buxtehudc-rnindefest i Lund ... ... ... ... ... ... .. t ... ...

DANSK SANGERFORBUNDs konkurrence om et mandskorværk .........v

FIRE MUSIKDAGE på Ryslinge højskole ...........................I v

INTERNATIONAL MUSIKERKONKURRENCE i sang, violin og violoncel ... iv

FASTE ANNONCØRER 1937

HANS ALMDAL - WILHELM HANSEN - GUNNAR HEERUP - HIS MASTERS VOICE - EMIL HJORTH OG SØNNER - HORNUNG & MØLLER

LÆREANSTALTEN FOR KIRKEMUSIK - PAULI MERLING - SKANDINAVISK OG BORUPS MUSIKFORLAG - ALEXANDER STOFFREGEN