Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 228-228

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK ved Jårgen Balzer

/1 Haydn: Klaverkoncert i d-dur. Op. 21. (HMV. DB 3293-95 å 6,50 kr.)

Haydns klaverkoncerter hører ikke blandt. hans bedste værker. Han visetlangt mindre interesse for denne form end for strygekvartetten eller symfonien. Den foreliggende koncert er den berømteste af hans værker på dette område. Dens yndest skyldes vel især den sprudlende finale »all' Ungherese«. Den spilles her af Wanda Landowska på cembalo. Det er vel forsvarligt, da Haydn betegnede sine klaverkompositioner fra denne periode »pour le Clavecin ou Piano-Forte«, men satsen er dog så klavermæssig, at man vilde have foretrukket at høre den på et godt hammerklaver. Balancen er gennemgående god, bassen er til tider lidt for udifferentieret i klangen.

/1 Beethouen: Sonate for klaver i cmoll, op. 15~. (Pathétique) (Pol. 67113 -14 «å 6,50 kr.)

En nyoptagelse på to store plader til erstatning for den gamle, der var på tre små. De tekniske forbedringer er umiddelbart indlysende, men også Wilhelm Kempffs spil synes os mere i overensstemmelse med den tidlige Beethovens stil end tilfældet var i (len gamle optagelse.

/1' Rossini: Ouverture til »Italienerinden i Algier«. (HMI,'. DB 2943. 6,50 kr.)

Endnu en Rossini-Toscanini-ouverture, gjort med hele det raffinement, som får en til at synke hen i beundring for denne orkesterbetvinger, men klangen er ualmindelig charmeløs i forte (Sammenlign fortet i Tsjaikofskis »Pathétique«!).

/1 Tsjaikofski: SUmfoni nr. 6 i h-moll. (Pathétique). (HMV. DB 3309-13 å 6,50 kr.)

Vi har ofte påtalt de amerikanske optagelsers noget forcerede dynamik. Her er nu en optagelse, hvor den kommer fuldt til sin ret. Ormandy og Philadelfia filha:rmonikerne spiller Pathétique med- hele den hengivelse i værkets orkestrale virkninger, 'som så ofte i europæiske gengivelser hemmes af en vis tilbageholdenhed overfor det banale i Tsjaikofskis orkesterstil. Men disse virkninger er noget væsentligt ved værket. Teknisk præges optagelsen af en ualmindelig tonevidde, og balance og klang vilde være forbilledlige, hvis paukens klang havde været noget mindre ulden.

// Musikspø'rgsmål:

Svar til »en spørgende læser«: 1) Beethovens violinkoncert findes i følgende antagelige optagelser: Hubermann og Wiener filh. (Col.), Szigeti og British. symphoni orch. (Col.), Kreisler og Londoner filh. (HMV.), Kulenkampff og Berliner filh. (Telefunken), Wolfsthal og Berliner filh. (Pol.). Vi fortrækker langt Szigeti. 2) De har ret! Den i DMT. 1936, side 185 omtalte serie »Musiche italiane antiche« er ikke publiceret af Columbia, men derimod af Magazzino, musicale, Milano. Det vil med de nuværende valutaforhold nok være vanskeligt at fremskaffe disse plader. 3) Af 'Monteverdis opera »Poppæas kroning« er hidtil kun optaget én lille arie under den engelske titel: »May sweet Oblivion lull thee« (Doris Owens, alt.) (Col. DB 500, 3,50 kr.)

Svar til A. S.: Ingen af de existerende optagelser af Beethovens 1. symfoni er helt tilfredsstillende, men der vil i en af de første måneder i det nye år fremkomme en ny optagelse ved Tos Canini,