Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 229-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEM2NIE

/1 Den danske Kvartet, der som bekendt bestaar af Erling Bloch, Holger Gilbert-Jespersen, Torben Anton Svendsen og Holger Lund- Christiansen, gav, som det vil erindres, nogle Koncerter paa Pariserudstillingen i Sommer. Ved denne Lejlighed spillede Ensemblet og~ saa dansk Musik, og der foreligger nu i det fornemme franske Musiktidsskrift »La revue musicale« Ni-. 176 en meget smillrende Omtale af en af disse Koncerter. Det hedder her:

Den bekendte danske Kvartet fortjener i høj Grad sit Ry, baade ved sin enestaaende musikalske Kvalitet og ved (le enkelte Deltageres Dygtighed, ligesom ved deres Sammenspils Homogenitet. Som man ved, drejer det sig ikke om en Strygekvartet, men om en Instrumentgruppe af mere usædvanlig Sammensætning og som har den særlige Egenskab, at den bestaar af 4 Instrumenter som sjældent forenes: Fløjte, Violin, '~`ioloncel. og Piano. Vi skylder dem den Oplevelse, at have faaet at høre tre meget interessante danske Værker: en Kvartet af Hermann D. Koppel, musikalsk levende, godt opbygget i harmo

niske Forhold, en Serenade for Fløjte, Violin og Cello af Knudåge Riisager, som har en elegant og racepræget Skrivemaade, i hvilken vi genfinder de musikalske Egenskaber og den Viden, som placerer Riisager i Spidsen for sit Lands Komponister. Endelig en meget beha- 'elig Racconto af Jørgen Bentzon, be~,ændigt skrevet, umiddelbar, rig paa Materiale som satte de spillendes Talent i fuld Belysning, nemlig Herrerne Gilbert-Jespersen, Erling Bloch, som er (^3rruppens, Anfører, Torben Anton-Svendsen, Violoncel, Christiansen, Piano og Hans Kassow, Alto. - Sign. Robert Bernard.

// Hermann D. Koppel var Fredag d. 10. December Solist i Stockholm Ra-lio med Brahms d-moll Koncert.

fi Waldemar Wolsing er vendt hjem fra et Studieophold i Paris.

/1 Else Marie Bruun og Julius Koppel var Solister ved Aarhus filharmoniske Selskabs Koncert d. 13. December. De udførte Vivaldi: Concerto i A-moll for to Violiner og Mozart: Concertante for Violin og Bratsch. De gjorde stor Lykke i det fyldte Hus. Aksel Agerby.

UDLANDET

/1 Opéra-Comique annoncerer et nyt væ,rk af Darius Milhaud: »Esther«.

1/ Arthur Bliss' nye ballet, »Checkmate« har fået en overordentlig god modtagelse ved premiéren på Sadlers Well.

// Manuel de Falla, som under hele borgerkrigen menes at have opholdt sig i Granada, arbejder på et oratorium: »La Atlantida«.

fi Mascagni arbejder på en ny opera: »De sorte og (le hvide«.

/1 På Societé des Concerts koncert den 28. november. opførtes Milhauds »Suite proven~.ale« for første gang i Frankrig.

1/ På Pariser filharmonikernes koncert (len 2. ds. opførtes for første gang Jean Franr,aix' »i'vlusique de cour« for fløjte, violin og orkester samt Louis Auberts' »Saisons« for alt-solo, kor, orgel og orkester. Dette sidste værk var et af de til udstillingens lysfester specielt komponerede værker.

/1 1,17erner Egk arbejder for tiden på en opera over Ibsens »Per Gynt«.

// Hans Pfitzner b Ar fuldendt en kon-

cert for violin, violoncel og lille orkester.

/1 Mussolini har beordret, at Teatro Augusteo i Rom skal have et tilskud på 21/2 million lire, Teatro Reale får 31/«2 million og Xlaggio musicale fiorentino 1 million lire. Endvidere vil San Carlo i Neapel, Carlo Felice i Genua og (le betydeligere symfoniorkestre få store tilskud. Er det så så underligt, At de italienske komponister sværger til fascismen?

11 Amsterdamer Concertgebouw orkesteret, fejrer iår sin 50-årige beståen med en række festkoncerter, hvortil programmerne indeholder adskillige moderne værker, naturligvis flest hollandske, herhjemme ganske ukendte komponister som l Vagenaar, Andriessen, van Otterloo, van Lier, Mengelberg, Pijper, Badings, Diepenbrook o. a., men også værker af Milhaud, Casella, Koddly, Krenek, Bartók, Markevitsj og Strawin,~k

. il, for største delen repræsenteret medværker, der ligeledes er ganske ukendteberhjemme,

1/ Toscanini har i november dirigeret tre koncerter med det af Hubermann grundlagte palæstinensiske symfoniorkester.

11 Koddlys »Te deum« er for nyligt blevet opført i katedralen i Gloucester (England).

11 S. I. M. C.s jury består i år af Milhaud, Boult, Haba, Ansermet og Johan Ben tzon.

11 Reichsmusikkammers undervisningsafdeling har udstedt et forbud mod, at der gives undervisning i musik til ikkeariere.

11 Den nye, tredje udgave af Kóchels fortegnelse over Mozarts værker får en hård modtagelse i Tyskland. I ingen af (le os bekendte anmeldelser har man dog givet nogen saglig kritik af den nye udgave (den betegnes som »tend-entiøs«!?), men den har den ulykke at være redigeret af jøden Alfred Einstein, der tilmed har haft den frækhed at unddrage sig nazismens velsignelser.

/1 Professor, dr. Willibald Gurlitt er

efter arierparagrafen blevet afskediget fra sit embede ved universitetet i Freiburg. Hans elev, prof. dr. Milller-Blattau, Frankfurt am Main er blevet ansat i hans sted.

11 Strawinskys »Jeu de cartes« er ud~ kommet i klaverudtog og studiepartitur hos Schotts Sóhne, Mainz.

// Den internationale radiospredningsunion har offentliggjort en statistik ifølge hvilken Danmark er det europæiske land, der har det største relative lytterantal, nemlig 176 promille. Derefter følger England (171), Sverige (151), Tyskland (122) og Holland (118). Lavest af de europæiske lande ligger Bulgarien og Grækenland, begge med kun 2 promille. Danmark overgås i hele verden kun af USA, der har 188 promille.

11 Walter Gronostay, kendt for sin musikledsagelse til adskillige tyske tonefilm, er (lød i Berlin 31 år gl.

Jårgen Ba1zer.