Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 12 (1937) nr. 10 - side 231-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

N.ÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019 y.

Ved mødet mellem sanglærerforeningens og musikpædagogisk forenings medlemmer den 3. december forte forhandlingerne til nedsættelse af et udvalg, hvis virksomhed går ud på at udarbejde en arbejdsplan for musikundervisning på Københavns kommuneskoler som fritidsbeskæftigelse for børn.

Man enedes om, at en sådan plan bedst kunde udarbejdes ved samarbejde mellem private musikpædagoger og sanglærerne. Udvalget kom derfor til at bestå af følgende:

3 repræsentanter for Københavns sanglærerforening, 3 for musikpædagogisk forening, 2 for de musiklærere, der i øjeblikket arbejder ved skolerne og ikke er medlem af Mp F., og 1 for skoleinspektørerne.

Sanglærerforeningens repræsentanter er: Rudolf Grytter, Torkild Asmussen og Einer Hanssen.

Musikpædagogisk forenings repræsentanter er: Povl Fledelius og Knud Leopold Nielsen.

Repræsentanter for de musiklærere, der i øjeblikket arbejder ved skolerne og ikke er medlemmer af Mp F.: Frk. Minna Enna og Johs. A. Høyer.

Repræsentant for skoleinspektørerne: D. Boolsen. 4(

Finn Høffding,

Ved musikpædagogisk examen i november måned bestod følgende kandidater med klaver som hovedfag:

Anna Elise Andersen, Grethe Hansen, Margit Kirk, Inger Overby og Ellen Sørensen.

-)K

Medlemmerne erindres om de to elevkoncerter, som skal finde sted i april måned 1938. Den ene skal være en almindelig elevkon~ certaften og den anden en sammenspilsaften.

Elevkoncerterne står nærmere omtalt i D.M.T.s oktoberhefte.

4(

Den i D.M.T.s septemberhefte omtalte studiekreds over musiklitte~ ratur til børneundervisning tænkes påbegyndt i januar måned 1938. Tilmeldelse kan endnu ske til Povl Hamburger, Bredgade 36, K.

Musikpædagogisk forening afholder fredag den 21. januar 1938 kl. 20 en diskussionsaften i Hornung og Møllers sal. Indleder: Adjunkt. Karl S. Clausen. Emne: Vor tids musikopdragelse. Diskussionen omfatter bl. a. følgend'e spørgsmål: 1. Hvad er folkemusik? 2. Hvad er folkemusikalsk arbejde? 3. Jazzen, dens mål og praksis. 4. Sproget og sangen. 5. Gammel og ny musik. 6. Tradition og reaktion.