Det internationale selskab for ny musik

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 01 - side 17-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET INTERNATIONALE SELSKABFOR NY MUSIK

DEN 17. MUSIKFEST I LONDON, JUNI 1938

VED AKSEL AGERBY

Vi bringer nedenstaaende det fuldstændige Program til Musikfesten i London, der finder Sted i Dagene 17.-24. Juni 1938.

Som det fremgaar af dette, har Juryen paa sit Møde i London i December valgt tre danske Værker, der kommer til Opførelse ved denne Lejlighed: et overmaade glædeligt Fremskridt for dansk Musik. Set paa Baggrund af, at der paa de foregaaende 16 Musikfester kun er opført, siger og skriver, 3 -danske Væ-rker, bliver det nu opnaaede Resultat eksceptionelt. Man tager næppe Fejl, naar man tillægger Johan Bentzon, der som Suppleant var Medlem af Juryen i London, en væsentlig Andel i dette smukke Udfald. Det viser, at dansk Musik kan hævde sig internationalt, blot man har den rette Mand til at tale Musikkens Sag, og Kendsgerningerne beviser til Overflod, at Johan Bentzon var denne rette Mand. Det unge Tonekunstnerselskab har Grund til at være ham taknemmelig for det smukke Resultat, han som dansk Musiks Gesandt opnaaede i det Fremmede, og der er sikkert ingen Tvivl om, at Koniponisterne vil slutte sig til den Tak, vi bringer Johan Bentzon for hans udmærkede Arbejde. Nu gælder det blot om at kunne skaffe Midler til at sende danske Kunstnere til London for at spille Bentzons og Sybergs Karninermusik og en Dirigent til at dirigere Riisagers Trompetkoncert.

Hvem vil hjælpe os? - Det haster.

Første Orkesterkoncert.V. Kapralova. (Tjekkoslovakiet) Symfonietta.J. Koffler. (Polen. Uafhængig) Symfoni Nr. 3.L. Berkeley. (England) »Domini est Terra« for Kor og Orkester.Anton Webern. (Østrig) »Das Augenlicht« for Kor og Orkester.M. Rosenthal. (Frankrig) »Jeanne d'Are«, Symfonisk Suite for Orkester.J. Bautista. (Spanien) »Tres Cindades«, Sang med Orkester.I. Markjevitsj. (Rusland-Schweitz) »Le Nouvel Age«, Symfoni concertante.Anden Orke~terkoncert.Riccardo Nielsen. (Italien) Koncert for Orkester.Slavko Ostere. (Jugoslavien) »Mouvement Symphonique«.Jean Binet (Schweitz) Danse for Orkester.Aaron Copland. (U. S. k.) »El Salon Mexico«.R. Gerhard. (Spanien) »Albada, Interludi i Dansa«.Paul Hindemith. (England. 1Tafliængig)Fragmenter af Operaen »"",Iathis der Maler«.Willy Burkhard. (Schweitz) Fragmenter fra Oratoriet »Das Gesicht Jesayas«.

Éørste Kammer~-oncer!.Franz Syberg. (Danmark) Kvintet for Fløjte, Klarinet, Violin,Viola og Cello.Victor Ullmann. (Tjekkoslovakiet. Tysk Sektion) Anden-Strygekvartet, Op. 7.I. Krejci. (Tjekkoslovakiet) »Nachklånge«, Sange med Blæserkvintet.K. A. Hartmann. (England. Uafhængig) Strygekvartet.V. Vuekovic. (Jugoslavien) To Sange for Sopran, med Obo, Klarinet

Iog Fagot.

Alan Rawsthorne. (England) Tema med Variationer for to Violiner.Nin-Culmel. (Spanien, Paris) Klaverkvintet.4(Anden Kammerkoncert.Olivier Messiaen. (Frankrig) Orgelstykke.J. Kacinskås. (Lithauen) Tre Satser af Nonet.B. van Lier. (Holland) Lille'Suite for Violin og Klaver.K. Rathaus. (Østrig. London) Tredie Strygekvartet.Jørgen Bentzon. (Danmark) »Racconto« for Fløjte, Saxofon, Fagot og Kontrabas.Sten Broman. (Sverige) Komposition for Violin og Viola.Werner Josten. (U. S. A.) Sonate for Violin og Klaver.Roland-Manuel. (Frankrig) Suite i spansk Stil for Obo, Fagot,Trompet og Klaver.4(Koncert for Kammerorkester.Guillaume Landré. (Holland) Suite for Strygere og Klaver.P. Glanville Hieks. (Australien) To Satser fra Suite for Kor, Obo og Strygere.Benjamin Britten. (England) Variationer for Strygere over et Temaaf Frank Bridge.F. Bartós. (Tjekkoslovakiet) Musik for Radio.Knudåge Riisager. (Danmark) Koncert for Trompet og Strygere.Ernst Krenek. (Østrig) Kantate for Sopran, Kor og Klaver.Béla Bartók. (Ungarn) Sonate for to Klaverer og Slagværk.

E. Ansermet.Johan Bentzon.Alois Haba.Adrian C. Boult.Darius Milhaud.