Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 01 - side 22-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekun stnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Det unge Tonekunstnerselskab 2. Ung Aften. Fredag den 28. Januar 1938, Kl. 20.

Hornung & Møllers Sal.

Program :

1) Erik Jørgensen (1912): Introduktion og Tema med Variationer for Fløjte, Violin, Cello og Klaver. 1937. Uropførelse. Johan B,entzon, Holger Valbjørn, Grete Jespersen og Komponisten.

2) Bjørn Hjelmborg (1911): Koncertino for Fløjte, Violin og Cello. 1937. Uropførelse. Johan Bentzon, Holger Valbjørn og Grete Jespersen.

3) Sten Jørgensen (1916): Suite tematique Nr. 2 for Violin, Klarinet, Fagot og Kontrabas. Uropførelse. La- ,,ard Friisholin, Helge Sørensen, Verner Simonsen og Ludvig Bramsen.

4) Ludwig v. Beethoven (1770-1827): Septet Op. 20 Es-dur for Violin, Viola, Cello, Kontrabas, Klarinet, Horn og Fagot.

I

Lavard Friisholm, Poul Erhard Christensen, Grete Jespersen,Ludvig Bramsen, Helge Sørensen, Alfred Ehlers og Verner Simonsen. _)«

Det wnge Tonekunstnerselskabs 2. Koncert.

Fredag den 11. Februar 1938, Kl. 20. Hornung & Møllers Sal.

Medvirkende: Den ungarske Pianist Andor Føldes og det kgl. Kapels Blæserkvintet. Program:

1) Slavko Ostere (Jugoslavien, 1895): Kvintet for Fløjte, Obo, Kla

rinet, Fagot og Horn. 1932. 1. Gang.

2) Georg Rånky (Ungarn, 1909) : Sonate i en Sats for Klaver. 1. Gang.

Paul Kadosa (Ungarn, 1903): Rhapsodie for Klaver. I. Gang.

Alexander Kuti (Ungarn, 1907): Suite i 5 Satser for Klaver.

1. Gang.

3) Peder Gram (1881): Pastorale og Capriccio for Obo og Klaver.

Op. 29. 1. Gang.

4) Igor Strawinsky (1882): Trois piéces pour clarinette seule. 1919.

5) Béla Bartók (Ungarn, 1881): a) Sonatine for Klav-er. Dudelsack

pfeifer. Bårentanz. Finale. b) Alte ungarische Bauernlieder

'for Klaver. c) Sonate for Klaver i 3 Satser.Deungarske Værker er udvallaf

,Ilt af den ungarske Sektion i. s. c. m.