Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

/1 Den 17.-18. februar finder, ligesom ifjor, en nordisk musikfest »To nordiske festkoncerter« sted i G8teborg. Det er udelukkende uropførelser, der spilles ved denne lejlighed, og Danmark kan smigre sig med, at 4 af dets komponister får værker opført. Jørgen Bentzon: Raeconto, nr. 3, op. 31, for obo, klarinet og fagot, Otto Mortensen: Strygekvartet 1937 Knudåge Riisager: Sinfonia concert~nte, op. 34, for strygeorkester (disse 3 værker er foreslået af Det unge Tonekunstnerselskab) og endvidere Poul Schierbeck: 2 fantastiske valse for klave.r og orkester, som kapelmester Tor Mann selv har valgt. Det er en overmåde smuk repræsentation af dansk musik.

/1 Den 17. internationale musikfest. Danmark er ligeledes rigt repræsenteret ved den 17. internationale musikfest i London, juni 1938, idet ikke færre end 3 komponister får værker opført. Knudåge Riisager med et orkesterværk, Jørgen Bentzon og Franz Syberg hver med et kammermusikværk. Se det fuldstændige program andetsteds i bladet.

// Ved en koncert i Stolp i Pommern d. 19. september spillede Finn Viderø Carl Nielsens: Comotio. Ved samme lejlighed fremførtes en kantate af Knud Jeppesen for sopran, violin og fløjte. Fru Inga Graae Ditlevsen udførte sopranpartiet.

Aksel Agerby,

1/ Maggio Fiorentino vil i år finde sted fra den 28. april til den 12. juni. Blandt gæstespillene sk41 nævnes Wieneroperaen med »Euryanthe«, statsoperaen i Budapest med Bartóks »Ridder Blåskægs borg«, dog med forbehold af Bartóks tilladelse, idet man siger, at Bartók har forbudt opførelsen af sine værker i Italien. Endvidere Koddlys »Ungarsk spindestue« og Respighis »Flammen«.

11 »Triton« (»Tritonus«) er en parisisktil opførelse af mo-derne musik, grundlagt 1932 af kom-ponisten Pierre Oetave Ferroud. Af (lensprogram for (len kommende sæson næv-ner vi: Hindemith: »Trauer-,Nlusik«, Mil-haud: Kantate ved åbningen af »i Nluséede l'Homme«, Prokofjef: Strygekvartet,Delannog: Blæseroktet, Ravel: Violin-sonate, Harsanyi: Cellosonate, Martinu:Trio for fløjte, violin og fagot, Poulene:Værker for a-capella kor, Ibert: Stryle-kvartet, Honegger: Strygekvartet ni,. 3,

Jean Fran.~,aix: Saxofonkvartet, Tansinan: Strygetrio. Endvidere en koncert med gæsteoptræden af' Heidelberger kammerorkesteret under direktion af Wolfgang Fortner med værker af Karl Håller, Fortner, Edmund v. Borck og Bartók. Ialt vil »Triton« i tiden fra 17. Januar til 23. maj afholde 10 koncerter.

/1 Strawinskys ballet »Jeu de cartes« vil blive opført første gang i Berlin den 4. ds. og første gang i Wiesbaden den 14. ds.

/1 1 Tyskland er opførelsen af Nibelungen-marschen nu forbeholdt officielle lejligheder. Den må således ikke mere opføres ved koncerter.

11 Al fremmed musik, (ler ønskes opført i Tyskland skal for fremtiden censureres af Reielismusikkammer, for, som det hedder, at bekæmpe en uønsket musiks, farlige indflydelse på folket.

/1 Bartók har forbudt radiospredning af sine værker i Tyskland.

Jårgen Ba Izer.