Fortegnelse over Thorvald Aagaards værker

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 36-42

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

FORTEGNELSE OVERTHORVALD AAGAARDS VÆRKER

VED KARL BAK

Denne fortegnelse falder i 3 afsnit: I. Instrumentalmusik. II. Korværker.

III. Salmer og Sange.

For de to første gruppers vedkommende gælder det, at værkerne kun forekommer i manuskript, øg at disse findes hos fru Karen Aagaard i Ryslinge. For tredie gruppes vedkommende vil langt de fleste af melodierne være at finde trykte rundt i alle danske melodibøger og skolesangbøger, men jeg. har ment det nødvendigt at begrænse oversigten til kun at give oplysning om, hvor melodierne kan findes i klavermæssig udgave.

Rettelser eller tilføjelser bedes venligst tilsendt mig. Adr. Ryslinge,

L. INSTRUMENTALMUSIK

Dansk Folkemelod! (Det haver saa nyligen regnet) for Strygeorkester. 1907.Strygekvartet. A-Dur.Suite for 2 Violiner og Viola. A-Dur.Festforspil. Strygeorkester og Klaver.25 Præludier til Gudstjenesten. Orgel. Wilh. Hansen.26 Præludier til Gudstjenesten. Op. 5. Orgel. Wilh. Hansen.

2. KORVÆRKER

Festmusik til Indvielsen af Ryslinge Højskoles Gymnastiksal 29. September 1914.

Tenor Solo, 4st. Kor, Recitation og Orkester. Jubilæumskantate. 1909. 4st. Kor, Recitation og Orkester.

Kantate. 1905. 4st. Kor, Recitation og Orkester.Kantate til Aabningen af Amtsudstillingen i Ringe 8. September 1911.

.Baryton Solo, 4st. Mandskor, Recitation og Orkester. Kantate ved Diakonissestiftelsens 50-Aars Jubilæum.

Kantate til »Fyns Forsamlingshus« 25-Aars Jubilæum 20. Juni 1925.

Sopran, Tenor Solo, 4st Kor og Orkester. Kantate til Indvielsen af Ryslinge Højskoles ny Hus 28. Oktober 1905.

Solo, 4st. Kor, Recitation og Orkester. Kantate til Københavns Højskoleforenings 50- Aars-Fest 13. April 1928.

Solokvartet, 4st. Kor og Orkester. Kantate til Soldaterfesten i Sanderum 26. Juni 1915.

Tenor Solo, 4st. Kor, Recitation og Orkester. Knud den hellige. Solo, 4st. Kor og Orkester.

Liturgisk Musik. 3st. Damekor og Orgel.

Paaskelilien. 4st. Kor, Recitation og Orkester. Vinteren. 4st. Kor, 2st. Børnekor og Orkester.

Vaaren. Sopran Solo, 4st. Kor og Orkester.Sommeren. 4st. Kor og Orkester.Høsten. Baryton Solo, 4st. Kor og Orkester.

3. SALMER OG SANGE

Følgende' forkortelser er brugt: A = Arbejder-Melodibogen, Wilh. Hansen. B = Fyrretyve Melodier til bibelhistoriske Sange. Wilh. Hansen.

FFolkehøjskolens Melodibog. Wilh. Hansen.Gr.Tyve gamle danske Sange. Wilh. Hansen.K. S. = Kirkeligt Samfund af 1898's Julebog.Ps-30 Salmemelodier (sammen med Oluf Ring). Wilh. Hansen.R.»Ryslingebogen«, Medlemsblad for Ryslinge Højskoles Elevforening.R. M. = Melodier til Borups Sangbog ved Riis-Magnussen. Borups Forlag.V. = Ni Viser til Tekster af Jeppe Aakjær. Wilh. Hansen.Man. = Manuskript.

Melodierne er taget med både under textbegyndelse og titel. I sidstnævnte tilfælde trykt med kursiv.

A.Abraham (Grundtvig). B. 4; K. S. 1933.Abraham sad i Mamrelund (Grundtvig). B. 4; K. S. 1933.Absalon (Ingemann). R. 1928.Adam i Paradis (Brorson). B. 1.Ak min Rose visner bort (Brorson). K. S. 1931.Ak, levende Gud! jeg bekender for dig (Grundtvig). Ps. 1; K. S. 1935.Alderdom er ingen Brøde (Grundtvig). Gr. 8.Alfader raader, Asken vi stænke (Grundtvig). Gr. 1.Algrøn hedder mit Fædreland (L. C. Nielsen). F. 549.Al Jeriko saa Vor Herre (C. J. Brandt) . B. 36.Alle mine Længsler (Aakjær). F. 612 a; R. 1925.Alle Vegne Farver blegne. (Thor- Lange). Man.Alt hvad dig lyster (Grundtvig). Ps. 2; R. 1917.Apostlene sad i Jerusalem (Grundtvig). B. 40; Ps. 3.Asken, som ved Urdas Kilde (Grundtvig). Gr. 2; R. 1929.Asken Ygdrasil (Grundtvig). Gr. 1.B.Bjarkemaalet (Grundtvig). R. 1930; Gr. 16.Bjovulfs Færd til Danmark (Grundtvig). Gr. 12.Bjovulfs Kamp med Grændel (Grundtvig). Gr. 14; R. 1929.Bjovulfs Løfte (Grundtvig). Gr. 13.Blomst kan visne, før Sol nedgaar (Grundtvig). B. 34.Bondevise (Aakiær). F. 451; A. 122; V. 1; R. 1910.Brat, Herre Jesus, fra dine (Grundtvig). K. S. 1931.Bøj, o Helligaand, os alle (Grundtvig). R. 1913.D.Dalmarch. R. 1936.Danmark fødte svimmel tusind Somres Flor (Thøger Larsen). R. 1924.Danmarks Have (L. C. Nielsen). R. 1936.Da var løst den værste Knude (Hostrup). S. 7.David (Grundtvig). B. 18.David og Goliat (Brorson). B. 20.Davids Sejerssang (Grundtvig). B. 19.De sige, at mit Sprog (C. Ploug). S. g.De, som med Taarer saa (Grundtvig). R. 1911.De to kan ingen skille ad (Aakjær). V. 2.De vår en Daw i Høstens Ti (Karsten Thomsen). Man.Den blodsottige Kvinde (Grundtvig). B. 33.Den gamle Guer (J. A. Hansen). Wilh. Hansens Forlag.Den gryed omsider (Niels Møller). S. 10.Den klare Sol gaar ned (Kingo). Ps- 4; K. S. 1935.Den Luft, hvori vi gaar (Brorson). B. I.Den største Paaske, Verden har set (Ingemann). B. 38; Ps- 5.Den trænger ud til hvert et Sted (Hostrup). S. 8.Der drager en Slægt imod Underets Land (H. H. Seedorff Pedersen). Man.Der er Mennesker, der altid gaar (Mads Nielsen). F. 535.Der gaar et stille Tog (Bjørnson). F. 422b,; R. 1912.Der gik en Gang en Ungersvend (Rs. Nielsen). F. 541; R. 19-07.Der gik en Hyrde og vogted Faar (Grundtvig). B. 10.Der laa en Stad paa Marken (Grundtvig). B. 15.Der laa længe et Tæppe (Thøger Larsen). S. 16.Der pløjed en Bonde paa Sønderjyllands Grund (C. Ploug). F. 289.

Der sad en Svend i Blaamænds Land (Grundtvig). B. 39.Der sad en Svend i det sorte Hul (Grundtvig). B. 7.Der var en Kæmpe stor og stæ-rk. (Grundtvig). B. 23.Der var paa Jord en Guds Engel saa fin (Grundtvig). B. 32.Det er endnu Naadens Tid (Grundtvig). Ps. 6.Det er favnende Nat (Aakjær). V. 5.Det er Lærkernes Tid (Ludvig Holstein). F. 570.Det er Lærkernes Tid (mel. forsk. fra den ovenfor nævnte). Sangbogen Danmark.Det hellige Land (Grundtvig). B. 28.Det hændte sig Jefta, den Gileas Mand (Petter Dass). B. 16.Det klinger inde blandt Bøg og Eg (Rs. Nielsen). Man.Det mulmer mod den mørke Nat (Kingo). Ps. 7.Det, som lysner over Vangen (C. Hostrup). R. 1933.Det var Gotehelten bold (Grundtvig). Gr. 12.Det var saa stille ved Midjenat (Grundtvig). B. 17.Det vi ved, at siden Slangens Gift (C. Hostrup). Man.Du er, opstandne Sejers Helt (Brorson). Ps. 8.Du Husmand, som ørker den stridige Jord (Johan Skjoldborg). F. 505 a.Du- Mand af Nord (Gunnarsson). R. 1934.Du som Vejen er og Livet (Chr. Richardt). K. S. 1932.Dugdraaben skær og fin (Hansen Kindvig).

E.Eli og Samuel (Grundtvig). B. 17.Ej sprang med Kæmpefølge (Grundtvig). Gr. 13.En Bonde med sin Sædekurv (Aakjær). F. 590.En stensat Høj paa aaben Mark (K. L. Kristensen). R. 1932.En stua dav (Martin N. Hansen). R. 1928.En Ungbirk stander ved Fjorden (J. Moe). Man.En Ungdom, som er stærk og sund (Bjørnson). S. 20; R. 1931.Er vi unge og kan sjunge (Th. Aagaard). Man.Esekias (Grundtvig). B. 24.

F.Faa var de Sønner (Grundtvig). B. 24.Fjernt hos dine Sønner, Danmark, faret fra din Stavn (ukendt). Man.Flugten til Ægypten (Grundtvig). B. 30.Folkeligt skal alt nu være (Grundtvig). S. I.Foraarets Rige (K. L. Kristensen). R. 1932.Foraarsmorgen (Thøger Larsen). R. 1924.Forsvunden var den Moses Stav (Grundtvig). B. 14.Fra Afgudens Altre slog Røgen i Sky (Grundtvig). B. 3.Frejas Guldsmykke (Grundtvig). Gr. 4; R. 1929.Før var der knap skrevet paa Dansk en Bog (C. Wilster). Man.Fynbo'n han æ' frisk aa, brav (H. P. Lunde). Man.

G.Giv dem nu Tømmen de pumrede Øg (Aakjær). V. 4; F. 583; R. 19,15.Gladelig vil vi Halleluja kvæde (Agricola). R. 1935.Gloende fra Top til Taa (Grundtvig). Gr. 14; R. 1929.Glæderig og underfuld (Grundtvig). R. 1922.Goliat drog fra Gat (Brorson). B. 20.Gravhøj (K. L. Kristensen). R. 1932.Grændel, han ypped med Hrodgar en Kiv (Grundtvig). Gr. 11.Grændel Trold (Grundtvig). Gr. 11.Gud, gør min Søndag god (P. E. Benzon). Man.Gud Helligaand vor Igenføder (Grundtvig). R. 1911.Guds Menighed ejer (Grundtvig). Man.Gud naade mig stakkels gamle Mand (Grundtvig). B. 8.Guds Ord blev aldrig bundet (Grundtvig). Ps. 13.Gud taler, saa det sker.Gylden Sol (Aakjær). R. 1926.

H.Habor kom fra Norges Fjælde (Grundtvig). Gr. 18. R. 1930.Haborskvædet (Grundtvig). Gr. 18; R. 1930.Habsburg var ett Jarlesæde. F. 247.Hadding (Grundtvig). Gr. 7; R. 1930.Han gik no å pløje (Madelaine) (Martin Hansen). R. 1928.

Han kommer med Sommer (Aakjær). V. 8; F. 458; -R. 1916. Har du et Arbejd (Skinner v. Grønvald Nielsen). Man. Har vi toppet, maa vi dale (Grundtvig). F. 77 b; R. 1912. - Hej, hvilken herlig Vind! (Aakjær). F. 578 h; A. 91. Hejmdal, han stander paa Himmelbjerg (Grundtvig). Gr. 3. Hejmdal med Gjallarhornet (Grundtvig). Gr. 13. Held den, hvis Ryg er rank (L. C. Nielsen). A. 92.

-Helge Hundingsbane og Sigrun (Grundtvig). Gr. 5; F. 209.Hellig Jord er vor Hjemstavns Muld (Olaf Andersen). R. 1932.Her er det Land, som med Skyer til Fjelde (Vald. Rørdam.). R. 1933.Her har jeg staaet i tusinde Aar (Aakjær). F. 556; A. 97.Herlige Ting er talt om Dig (Grundtvig). R. 1926.Herrens Hus var lagt i Støvet (Grundtvig). B. 27.Hilsen hjem (Ludv. Holstein). R. 1924.Hjalmar og Ingeborg (Grundtvig). Gr. 19; R. 1929.Hjemstavnen (Olaf Andersen). R. 1932.Hosanna, milde Davids Søn (Brorson). R. 1935.Hrodgars Tak (Grundtvig). Gr. 15; F. 216.Hvem er den Drot med A-', ,re (C. J. Brandt). B. 37.Hvem er det, der bryder Nattemørkets Dvalering (Johan Skjoldborg). F. 588.Hvi skjuler jeg mig her i Vraa (Grundtvig). Gr. 7; R. 1930.Hvorhen? Hvorhen? (Ludv. Holstein). R. 1924.Hører du Røsten (Grundtvig). Ps. 15; R. 1917.Hør vor Helligaftens Bøn (Grundtvig). K. S. 1932.»Høst« (Aakjær). V. 3.Høstaivten (Thøger Larsen). R. 1926.Høvedsmanden i Kapernaum (Grundtvig). B. 35.Hår du ej bjållrorna (Gustav Fróding). R. 1934.

I.I Danmark toner Kæmpesang (Ingemann). S. 6; R. 1928.I Folk, der gaar der sønderud (Aakjær). F. 514.I gamle Dage det var en Gang (Grundtvig). Gr. 6; R. 1930.I Himlen hørtes Gud Faders Røst (Grundtvig). R. 1922.I Morten Luthers Dage (Grundtvig). K. S. 1934.I Strømlejet bruser den stærke Flod (J. Lindbæk). S. 15.I Synnerjylland er æ føjt (Karsten Thomsen). Man.I Verden gives der Sorger nok (af indre Missions Salmebog). R. 1912.Indtoget (C. J. Brandt). B. 37.Ingeborg stod paa højen Fjæld (Grundtvig). Gr. 19; R. 1929-

J.Jairi Datter (Grundtvig). B. 34.Jakob og hans Sønner (Grundtvig). B. 8.Jakobs Drøm (Grundtvig). B. 5.Jakobs Nattekamp (Grundtvig). B. 6.Je gør Holdt den Dav i Dav (J. A. Hansen). Wilh. Hansens Forlag.Jeg drømte en Drøm (Grundtvig). B. 25.Jeg elsker den brogede Verden (H. V. Kaalund). F. 137; A. 120.Jeg elsker, o Storm, dit forrygende Vejr (Hannes Hafstein). F. 558.Jeg er en simpel Bondemand (Mads Hansen). S. 13.Jeg gik i Marken og vogtede Faar (Grundtvig). B. 18.Jeg gik mig ud fra Hjemmet (H. P. Lunde). R. 1932.Jeg har staaet paa Mindets Høje (Aakjær). R. 1936.Jeg havde min Vugge ved Nilens Bred (Grundtvig). B. 13.Jeg kører frem gennem Straalefryd (Bjørnson). Man.Jeg lagde min Gaard i den rygende B1,-:~st (Aakjær). F. 451; A. 122; V. 1; R. 19'10.Jeg lægger mig i Læet (Aakjær). R. 1910.Jeg pløjer til Rug, jeg pløjer til Brød (Peter Vejrup). A. 295.Jeg saa kun tilbage (Ingemann). S. 4; A. 126.Jeg ser de bøgelyse Øer (L. C. Nielsen). S. 11; R. 1931.Jeg tør ikke tale til dig (Bjørnson). S. 19.Jeg var en Munk i Saksenland (Grundtvig). Man.; K. S. 1934.Jeg véd en Blomst saa favr og fin (Grundtvig). K. S. 1932.Jefta (Petter Dass). B. 16.-

Jens og hans Viv (Aakjær). V. 2. Jesus, min Drot! (C. J. Brandt). F. 97; R. 1920. Johannes Døber *(Grundtvig). B. 32. Jomfru Marie (Grundtvig). B. 29. Josef i Fængsel (Grundtvig). B. 7. Julebudet til dem der bygge (C. Hostrup). Ps. 16; R. 1933.

K.Kain og Abel (Grundtvig). B. 2.Kain pløjed rask i Vaar (Grundtvig). B. 2.Kain pløjed rask i Vaar (Mel. forsk. fra ovennævnte). Man.Kammersvendert fra Morland (Grundtvig). B. 39.Kong Farao var en ugudelig Krop (Grundtvig). B. 9.Kong Skjold (Grundtvig). Gr. 6; R. 1930.Kong Vermund den- gamle, af Alderdom blind (Grundtvig). Gr. 17; R. 1929.Kornmod (Aakjær). V. 5.Kristen Pedersen (Grundtvig). K. S. 1934.Kvinden paa sin Krykke (Grundtvig). B. 33.Kæmpehøjen (Aakjær). R. 1936.

L.Lad os ud over Engen gaa (Thøger Larsen). Man.Langs Hveden og Rugen slynger sig Hegnet (H. P. Lunde). Man.Laurids Skau (C. Ploug). F. 289.Lille Hans har ingen Moder (Hansen Kindvig).Lille Mor er syg og svag (Hansen Kindvig).Livet her ret lignes ved et Skib paa Verdenshavet (Grundtvig). Man.Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre. (Grundtvig). F. 24b; R. 1910Lyset og Livet er Tvillinger bolde (Grundtvig). Man.Lysfyldt Morgen, til Marven kold (Johs. V. Jensen). F., 571.M.Madelaine (Martin Hansen). R. 1928.Majnat (Aakjær). R. 1925.Man siger, Livet har bange Kaar. (H. Rørdam). S. 14; A. 165.Mariehøne, kom her hen (Hansen Kindvig).Marchen gaar paa Tuna. R. 1936.Martssolen kalder paa Lærken (K. L. Kristensen). R. 1932.Medborgarsång (Verner v. Heidenstam). R. 1927.Mellem Brødre kaldt den lille (Grundtvig). B. 19.Mellem disse grønne Høje (Chr. Richardt). B. 31.Men Får, ham skylder je mejen Tak (J. A. Hansen). Wilh. Hansens Forlag.Menneskelivet er underligt (Grundtvig). S. 2.Mer ej mindes jeg nu med Sorg (Grundtvig). Gr. 15; F. 216.Midt iblandt os er Guds Rige (Grundtvig). R. 1927.Min Sjæl! hvorfor er du saa bange? (Grundtvig). Ps. 21.Mit Hjærte gøres mig bange (ukendt). K. S. 1931.Mod Vesten har jeg det store Hav (Grundtvig). B. 28.Moders Dyner er lagt paa Hæs (Aakjær). V. g.Modig Ungdom (Th. Aagaard). F. 447; R. 1908.Moses i Ørkenen (Grundtvig). B. 10.Moses-Kvadet (Grundtvig5. B. 13.Moses og Farao (Grundtvig). B. 9.Mørket viger, Dagen stiger (Hansigne Lorenzen). Wn- (?)

N.Naar Vildgaasen larmer Valborgnat (Aakjær). R. 1925.Nabots Vingaard grænset tæt op til Kongens Have (Grundtvig). B. 22.Naman (Grundtvig). B. 23.Nasaret (Chr. Richardt). B. 31.Nebudkadnesars Drøm (Grundtvig). B. 25.Nej, det er ej saa let en Vej (Brorson). R. 1913.Nej, no hærr æ ållde sett (Martin Hansen). R. 1928.No er osse a bløwen gammel (Thøger Larsen). R. 1926.No ringr e åvtenklokke, (Martin Hansen). R. 1928.Nordovst (Aakiær). V. 6; F. 516; A. 199; R. 1916.Nornerne (Grundtvig) Gr. 2; R. 19,29.Nornerne synger (Grundtvig). Gr. 1.Nu hænger højt over Danmarks Have (L. C. Nielsen). R. 1936.

Nu kan vi danse! (Chr. Winther). F. 615. Nu Luren gjalded med Drøn paa Drøn (Grundtvig). Gr. 9; R. 1929. Nu skinner Sol over Mark og Eng (Thøger Larsen). R. 1924. Nu vaagner Holger Danske (Ingemann). S. 5.

o.0 Land, som gav os Sønnekaar (Otto Fønss). Sangbogen Danmark 187a.0, Stjærnernes Skaber i himmelske Bo (Grundtvig). R. 1935.0, Vestenvind (Aakjær). R. M. 34.Og aldrig stemmes en Sjæl saa glad (Aakjær). 3.Og det var Mester Ole Vind (Grundtvig). F. 258.Og jeg vil ha' mig en Hjærtenskær (Cl. P. Riis). F. 484.Ole Vind (Grundtvig). F. 258.Om en Hedning vil jeg sjunge (Grundtvig). B. 35.Om jeg ta'r mig en Livsens Ven (Aakjær). R. 1926. R. ""M. 63.Om Strømmen mod dig bruser (Blicher). S. 12.Op, min Sjæl! ti Sol er oppe (Kingo). F. 8 b; R. 1915.Opad Bjerg og ned i Dal (Grundtvig). B. 5; K. S. 1923.Overgangen over (let røde Hav (Grundtvig). B. 12.Overgangen over Jordan (Grundtvig). B. 14.

P.Paaskemaaltidet (Ingemann) B. 38; Ps. 5.Paradisgaard 'og Folkevang (Grundtvig). Ps. 25; K. S. 1935.Patriarktiden (Grundtvig). 13. 3.Pinsedagen (Grundtvig). B. 40; Ps. 3.

R.Rachab (Grundtvig). B. 15.Ro er Hjærtets røde Guld (Brorson-Grundtvig). Ps26.Romermagten (Grundtvig). F. 205.Rugen køres hjem (Aakjær). V. 4; F. 583; R. 1915.S.Sakso (Grundtvig). Gr. 20; R. 1930.Salomon (Grundtvig). B. 21.Salomons Visdom blev Ordsprog paa Jord (Grundtvig). B. 21.Sangen har Lysning (Bjørnson). Man.Siig, er det Løvfaldstider (Johan Skjoldborg). F. 539; A. 194.Skøn Freja, hun havde et Smykke af Guld (Grundtvig). Gr. 4; R. 1929.Sneflokke kommer vrimlende (Aakjær). V. 6; F. 516; A. 199; R. 1916.Solen ler saa godt og mildt (Aakjær). F. 579; A. 201.Sol er oppe, Skovens Toppe (Grundtvig). Gr. 16; R. 1930.Som Elven saa fage nedruller fra Fjæld (Grundtvig). Gr. 10; R. 1930.Som Solen oprinder morgenrød (Grundtvig). B. 12.Som Vaarvindes Sus om vort havfødte Land (Anders Dolleris). A. 204.Som Ørnen sidder paa højen Hald (Grundtvig). B. 6.Sorgløst kan vi ej synge dit Navn (Vald. Rørdam). F. 428; R. 1909.Spred dig vidt omkring (Thor Lange, russisk Folkevise). 1L 1916.Spurven sidder stum bag Kvist (Aakjær). F. 515; V. 7; R. 1915.Stille, sødt og Hjærtet svalende (Russisk Romance v. Thor Lange). Man.Storken (Aakiær). V. 8; F. 458; R. 1916.Skærkodders Sang om Alderdommen (Grundtvig). Gr. 10; R. 1930.Stærkodders Sang om Braat)allaslaget (Grundtvig). Gr. 9; R. 1929.Stærkodders Sang ved Ingels Bord (Grundtvig). Gr. 8.Så sant vi åga ett fådernesland (Verner v. Heidenstam). R. 1927.

T.Templets Genrejsning (Grundtvig). B. 27.Thomas Kingo var Salmisten (Grundtvig). K. S. 1934.Tidens Fylde var nu kommet (Grundtvig). B. 29.Til Sagn og Sange og Eventyr (Ingemann). S. 3.Ton det Himmel, syng det Jord (Grundtvig). Man.Træet stod færdigt (Bjørnson). S. 18; R. 1931.

U.Udfrielsen af Å,'gypten (Grundtvig). B. 11.Udlændigheden (Grundtvig). B. 26; K. S. 1933.Ung Sigrun sad paa Sevafjæld (Grundtvig). Gr. 5; F. 209.Ung Vise (Aakjær). F. 612 a; R. 1925.

V.Vaar i Guds Rige, velkommen paany (Grundtvig). Ps. 29; R- 1935.Vaar-Rim (Aakiær). V. 9.Vandring (H. P. Lunde). R. 1932.

Ved Babylons Floder vi sørgende sad (Grundtvig). B. 26; K. S. 1933.Verdensklogskab er mit Navn (Grundtvig). F. 205.I'ermund og LI""ffe (Grundtvig). Gr. 17; R. 1929.Vi bringer ikke nye Bud (Jørgine Abildgaard). Man.Vi er Fæstere her for en Tid (Kristian Østergaard). F. 520.';""i kommer fra den fri Natur (Peder Fr. ',Møller). A. 234.Vi, som er født i Hyttens ringe Ly (Thøger Larsen). Den ny Sangbog.Vidt om Verden et saligt Slør (Hans Henriksen). Man.-Vil nogen vide, hvor Kirken staar (Grundtvig). R. 1922.Vinde og tabe er Købmands Brug (Grundtvig). Man.Vingede Skarer (Velhaven). S. 17; R. 1931.Vor Herre han var et lille Barn (Grundtvig). B. 30.Vorherre! til Dig maa jeg ty (Grundtvig). F. 95b; R. 1915.Vor ',Nlor hun staar som Hyld i Hegn (Johan Skjoldborg). R. 1927; RNI. 331.Æ. Ægypten var plaget saa saare (Grundtvig). B. 11.Ø.Øm over ældgamle Danmarks Ære (Grundtvig). Gr. 20; R. 1930.Z.Zakkæzis (C. J. Brandt). B. 36.

Årgang 13/1938, nr. 02