Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 48-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

N. 0. Raasteds a cappella Messe, der i sin Tid uropførtes af Thomanerkoret, blev ved en Koncert i Dresden den 22. Januar sunget af Kreutzkoret, og Messen faar en enstemmig god og smigrende Omtale i Dresdner Nachrichten (Dr. Eugen Schmitz), Dresdner Neueste Nachrichten (Dr. H. Meissner) og Der Freiheitskampf (Walter Petzet).

Den 10. Marts synger Bremer Domkoret Messen og desuden skal den opføres i Lund, Malmø og Flensborg.

11 Den 7. Februar dirigerede Launy Grøndahl blandt andet Sv. Erik Tarp: »Lille Suite« for Orkester, Op. 23, i den polske Radiofoni.

11 Mogens Wóldike havde megen Ære af Fremførelsen af Joseph Haydn: »Skabelsen«.

Med Københavns Drengekor, Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester. og Edith Oldrup Pedersen, Aksel Schiøtz og Einar Nørby i Solopartierne, gav han dette vidunderskønne Værk en Udførelse, der fuldt ud fortjente den enstemmige of fentlige Anerkendelse, der blev det til Del. Der var fuldt Hus saavel, ved Førsteopførelsen den 4. Februar, som ved Gentagelsen den 12.

Februar, og Wóldike skal have Ros og Tak for denne Musikbegivenhed. Her er gjort et godt dansk Musikerarbejde.

Var det mon ikke en Idé, om Statsradiofonien lod Lytterne faa Lejlighed til at høre »Skabelsen« inden den læges hen?

Aksel Agerby.

11 Kort før Forelæggelsen af den nye Biografteaterlov henvendte Formanden for Dansk Komponist-Forening Knudåge Riisager sig hos Justitsminister Steincke og henledte hans Opmærksomhed paa, at der i Forslaget til Oprettelsen af et Filmsraad ikke var taget nogetsomhelst Hensyn til Musiken, endskønt denne som bekendt i Tonefilmen er den væsentligste Produk.tionsfaktor. Justitsministeren indrøm-mede fuldt ud Berettigelsen af dette Krav og tilsagde Dansk Komponist Forening sin Støtte til dettes Gennemførelse. I Samarbejde med Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund har Dansk Komponist-Forening derefter haft Foretræde for det nedsatte Folketingsudvalg.

UDLANDET

11 Kólner operaen har opført Jean Fran!~,aix' nye ballet »Kejserens nye klæder« under direktion af Fritz Zaun.

11 Honeggers og Paul Claudels opera »Jeanne d'Are au båcher« vil få sin urepførelse i maj i Basel.

11 Rafael Kubelik, en søn af den berømte violinist, siges at være udset til Vaclav Talichs efterfølger som dirigent for Prager filharmonikerne.

// Alfredo Casella har udgivet to symfonier af Clernenti efter manuskripter i Britisk museum.

11 Berliner statsoperaen har planlagt en Gluck-uge i juni med opførelse af følgende værker: Armida, Orpheus, Iphigenia i Aulis og Iphigenia på Tauris.

11 55-året for IVagners død vil af hans fødeby blive mindet ved opførelsen af hans samtlige værker lige fra »Feerne« til »Parsifal«.

11 France Ellegaard spillede den 1. ds. Griegs klaverkoncert ved Concerts Lamoureux.

/1 1 de engelske blade føres for tiden en hæftig diskussion i anledning af Toscaninis opførelse af Beethovens niende. Toscanini havde udført den første sats i et usædvanlig langsomt tempo (metronom 70), mens partituret kræver 88. Fra nogen sider hævdes det, at Beethovens originale tempoansættelse var helt nede på 66.

il »Les Petites Cardinal« er titlen pia en operette af Ibert og Honegger, som vil få premiére på Bouffes-Parisiens.

11 S. I. M. C. Østrig har opført to nye værker af Webern (klavervariationer) og Schbnberg (septet).

/1 Statsoperaen i Wien har haft pre,miére på Jaromir Weinbergers sidste opera »Wallenstein«.

11 1 The West London Synagogue har to nye orgelsonater af Hindeinith fået deres uropførelse den 18. januar.

11 En ny klaverkoncert af Kaminski har fået sin uropførelse under Furtwångler i Berlin.

11 Strawinskys næste værk efter balletten »Jeu des cartes« siges at være en koncert for kontrabas.

11 Opéra-Comique i Paris har sammensat et program af værker af Darius Milhaud: »Esther de Carpentras«. en buffo-opera i to akter, der her får sin uropførelse, balletten »Suite proven~ale« samt treakts operaen »Le pauvre matelot« med text af Jean Cocteau.

11 Pariser operaen har planlagt en mindeaften for de to nylig afdøde komponister Roussel og Ravel. Programmet indeholder Roussels ballet »Aeneas« og Rapels operaer »L'Enfant et les S(»rtiléges« og »L'Heure espagnole«.

/1 Siegmund v. Hausegger har tagct sin afsked som leder af Miinchene-r filharmonikerne. Han vil blive efterfulgt af Wiener- dirigenten Ostvald Kabasta.

/1 Fra tidsskrifter: F. Prior: Un don de PAssociation franco-danoise å la Bibliothéque de l'Opéra. - F. Prior: Auguste Bournonville. (Begge i La Revue Musicale nr. 179.) '

Ji Irgen Balzer.