Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 50-50

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y. MEDLEMSLISTEN: Poul Schierbeck, Ahlmannsallé 5, Hellerup. Helrup 2019 y«

Opmærkso Mheden henledes atter paa, at Foreningen paa Opfordring af nogle Medlemmer, paatænker at oprette en Studiekreds, om moderne Musik. Foreningen har henvendt sig til Dr. Herbert Rosenberg om at lede den, og Dr. Rosenberg er villig.

Tid og Sted for Mødedagene vil blive bestemt paa første Møde, som meddeles Deltagerne specielt. Deltagelse meddeles skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Studiekredsen vil antagelig strække sig over 3 Maaneder, og Prisen vil blive ca. 5 Kr. pr. Maaned.