To nordiske festkoncerter i Göteborg

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 02 - side 43-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

TO NORDISKE FESTKONCERTERI GÖTEBORG

17. OG 18. FEBRUAR 1938

VED AKSEL AGERBY

Góteborgs orkesterfórening og Våstsvenska kretsen av f6reningaii Norden arrangerer to Koncerter med nordisk Program i Gbteborgs Koncerthus Torsdag den 17. og Fredag den 18. Februar 1938, Kl. 20.

Hensigten med disse Koncerter er at vise nordisk Tonekunst af i Dag indenfor forskellige Former og Stilarter og at fremme Forstaaelsen af Slægtskab og Samhørighed blandt Nordens Komponister, Dirigenter, Musikere og det musikinteresserede Publikuni.

Man har ikke holdt sig til specielle Retninger indenfor Nutidens Tonekunst, men kun fastholdt at præsentere nyskrevne Værker, som ikke tidligere er opført. Ved Sammensætningen af Programmerne har Orkesterforeningens kunstneriske Leder, Tor Mann, raadført sig med Komponisterne Leevi Madetoja (Helsingfors), Aksel Agerby (København) og Pianisten Waldemar Alme (Oslo).

Den første af disse Koncerter bliver en Orkesteraften i Koncerthusets store Sal,' den anden bliv*er en Kammermusikaften i Sten

hammarsalen.

4C

Orkesterkoncert, Torsdag den 17. Februar' 1938, Kl. 20, i Kon

certhusets store Sal. Dirigent: Tor Mann. Solister: Sejr Volmer Sørensen, Klaver. Beatrice Griffin- Ekstrårn, Violin. Elov Levén, Violoncel. Orkester: G,5teborgs Symfoniorkester.

Program:

Hilding Rosenberg:Ouverture til en Opera buffa, Op. 73.Hilding Hallnås:Divertimento,Poul Schierbeck:»Natten«, to fantastiske Valse for Klaver og Orkester.Knudåge Riisager:Sinfonia concertante for Stryge - orkester, Op. 34.Harald Saeverud:Canto ostinato for Orkester, Op. g.'V,åinó Raitio:Koncert for Violin, Violoncel og Orkester.

Carl-Olof Anderberg: Orkestermusik Nr. 1.

4(

Kammermiisikkoncert, Fredag den 18. Februar 1938, Kl. 20, i

Koncerthusets Stenhammarsal.

Program:

Bj arne Brustad:Sonate »Atonale« for Soloviolin. Solist: Fndre Wolf.Hilding Rosenberg:Divertimento for Violin, Viola og Violoncel.Endre Wolf, Tage Brostróm og Guido Vecchi.Våin,5 Pesola:Quartetto vernale, F-dur. Góteborgskvartetten:Endre Wolf, Lars Fermæus, Tage Brosfr,5m og Guido Vecchi.Jørgen Bentzon:Racconto Nr. 3 for Obo, Klarinet og Fagot,Op. 31. Rolf Johansson, Edvin Andersson og Willy Debes.Otto Mortensen:Strygekvartet. 1937. Gbteborgskvartetten.

Årgang 13/1938, nr. 02