Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 03 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf..Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u.

KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

3. ung Aften. Onsdag d. 6. April 1938 Kl. 20. Hornung & Møllers

Sal. Program:

1. Max Reger: Sonate Op. 131 b, Nr. 2, B-Dur.

2. Franz Schubert: Du bist die Ruh (Rfickert) . Geheimes (W. Goethe). Joh. Brahms: Wir wandelten (G. F. Daumer). Immer leiser wird mein Schlummer (Herman Lingg). Vergebliches Ståndchen (Niederrheinisches Volkslied). Der Schmied (Uhland). Else Breitenstein. Ved Flyglet: Vera Brønnum.

3. Vagn Holmboe: 8 rumænske Danse for Klaver (Uropførelse). Meta

Holmboe.

4. Poul Schierbeck: Den kinesiske Fløjte Op. 10. 4 Digte af Hans Bethges overført til danske Vers af Eugen Frank. Vaarregnen (Thu-Fu, 714-774). De tre Prinsesser (La-Ksu-Feng, 1852). Den trofaste Hustru (Tschang-Tsi, 800). Sang paa Floden (Li Tai-Po, 698-763). Else Breitenstein. Ved Flyglet: Vera Brønnum.

5. W.A. Mozart: Kvintet. (Kóch. V. 581) A-Dur for Klarinet, 2 Violiner, Viola og Violoncel. Stig Heinesen, Sverre Forchhammer, Eivin Andersen, Jørgen Olsen, Alf Petersen.

Medlemskort giver Adgang.

Det unge Tonekunstnerselskabs 3. Koncert i Samarbejde med Dansk-Hollandsk Forening.

Fredag d. 22. April 1938, Kl. 20. Musikkonservatoriets Sal, Vester

Boulevard 36. Hollandsk Musik. Medvirkende: Sam Swaap, Violin. lste Koncertmester i Resident-Orkesteret i Haag. Arendina Kroese, Klaver. Program:

1. Julius RBntgen: Sonate for Klaver og Violin Op. 40.

2. Alexander Voormolen: Variationer af 2den Sonate for Violin og Klaver.

3. Henk Badings: Sonate for Violin og Klaver.

4. Leon Orthel: Sonate for Violin og Klaver Op. 15. Medlemskort giver Adgang.

Et Par Ord om vore hollandske Gæster:

Sam Swaap er uddannet ved Musikkonservatoriet i Amsterdam.

Efter at have faaet Udmærkelse ved sin Afgangseksamen var han fra 1909-1913 Medlem af Concertgebouw-Orkesteret (Mengelbergs, Orkester) i Amsterdam og optraadte, hyppigt som Solist. Samtidig vikarierede han flere Gange som Lærer ved Konservatoriet. 1 1913 blev han 1. Koncertmester i Åbo, og i 1915 1. Koncertmester ved Residents Orkesteret i Haag, hvor han hyppigt optræder som Solist, om Solnmeren i Kurhaus i Scheveningen. Han har haft stor Sukees som Solist baade i Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal, Tjekoslovakiet og overalt i Holland. Han er Primarius i den haagske Strygekvartet, der nyder internationalt Ry.

Arendina Kroese er uddannet i Haag som Elev af Willem Andries

sen og Paul Frenkel. Hun har med Sukees givet Koncerter i Paris, Berlin, Køln, Montreux, Antwerpen og overalt i Holland.

-19

Aarsfesten!

Den 28. April finder Aarsfesten Sted i Palælokalerne, Klerkegade 2. Der bliver først en Koncert til hvilken Programmet endnu ikke er fastlagt og derefter Dans. Antagelig arrangeres der fælles, Smørrebrødsbord, som Medlemmerne kan tegne sig til at deltage i, men herom nærmere i næste Nummer af D. M. T. Da der ingen Aarsfest var i Fjor, haaber vi paa stor Tilslutning i Aar.

Vi gør udtrykkelig opmærksom paa, at man ikke behøver at deltage i Smørrebrødsbordet for at være med til Dansen, og Bestyrelsen haaber at det bliver en god Aften med muntre Indfald og højt Humør.