Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 03 - side 67-68

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIVDANSKE UDE OG HJEMME

11 Den 18. Marts drog Medlemmer af »Det unge Tonekunstnerselskab« over Sundet for som Gæster hos den syd,svenske Sektion af I. S. C. M. at spille dansk og svensk Musik i Lund.

Ole Willumsen spillede »En glad Trompet« og andre Klaverstykker af Knudåge Riisager, Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilh. Lanzky Otto og Kjell Roikjer, fremførte Koncertino for Blæsere af Hermann D. Koppel og uropførte Flemming Weis: Blæserkvintet: »Serenade uden reelle Hensigter«. Endvidere spillede Sigurd 1N1. Rascher, Johan Bentzon, Kjell Roikjer og Wassily Hohn Andersen, Jørgen Bentzons: Racconto Nr. I.

Det svenske Bidrag til Programmet bestod af Sten Broman: Duo for Violin og Viola. Lars Erik Larsson: Sonatine for Klaver, udført af Ole Willumsen o,,, Carl-Olof Anderberg: Trio for Klarinet, Fagot og Klaver, udført af Poul Allin Erichsen, Kjell Roikjer og Komponisten.

Komponisterne Jørgen Bentzon og Flemming Weis fulgte og bar, og Lund fornægtede ikke sit kendte Ry som gæstfri By, men det er en anden Historie, som Kipling siger.

11 Den nye Aarhushal. Det unge Tone-

kunstnerselskabs Orkester har fra Aarhus faaet Indbydelse til sammen med Aarhus By Orkester at spille ved Aabningen af den ny Aarhushal I. Api-il under Thomas Jensens Ledelse.

Programmet indledes med Hakon Børresen: Forspil til den kongelige Gæst, og slutter efter Planen med Carl Nielsens Symfoni »Det uudslukkelige«, der transmitteres. I den øvrige Del af Programmet medvirker Peder Møller og Einar Nørby som Solister. Aksel Agerby.

11 De af Finn Viderø på Compeniusorglet indspillede plader har fået en overordentlig fin modtagelse i de engelske fagtidsskrifter. Man berømmer såvel instrumentet, som programvalget, udførelsen og tekniken. Med hensyn til denne sidste skriver »The Monthly Letter«: »The recording on these dises, is obviously masterly, and wc are inelined to claim them as the only faultless organ records wc know. The fact that this organ must certainly have been easier to record than most others in no way lessens their significance and beauty and they cannot fail to prove of absorbing interest to, lovers of organ musie, especially in its carly development«.

UDLANDET

11 Et nyt værk af Egon Wellesz, »Prosperos Beschw Brungen«, skulde have været opført under Bruno Walter i Wien.

11 Ida Rubinstein iscenesætter tre nye balletter på Pariser operaen: »La Sagesse« (Glaudel-Milhaud), »Jeanne d' Arc« (Claudel~Honegger) og »Le Chevalier errant« (de Grammont-Ibert).

// Malipiero har fuldendt en cellokoncert, der vil blive uropført af Enrico Mainardi.

// Yrjó Kilpinen har fuldendt en firesatset suite for viola-da-gamba.

/1 På den internationale musikfest i Baden-Baden, der finder sted den 22.25. april vil bl. a. følgende værker komme til opførelse: Philipp Jarnach: Sonantine for cello o,, klaver, Arnold Bax: Symfoni nr. 6, Bartók: Ungarske folkeviser, Othmar Schoeck: Sange, Jean Fran!~aix: »Le feu sentimental«, Barraud: Poéme for ork., Strawinsky: »Pe.rsephone«, Casella: Arie e toccate, Malipiero: Klaverkoncert nr. 2, Lars Erik Larsson: Kóncertouverture, Joh. Nep. David: Symfoni i a-moll.

11 Den 16. februar dirigerede Egisto Tango Orchestre National i Bryssel med følgende program: Ouverture til »Barberen i Sevilla«, Klaverkoncert nr. 2 (Beethoven), Burleske (Richard Strauss) (Solist: Stefan Askenase), Symfoni nr. 1 (Sjostakovitsj), Forspil til 3'akt af »Kovantsjina« (,Mussorgski).

// I Venedig har man stiftet et Vivaldi-selskab, hvis formål det er at foranstalte en samlet udgave af Vivaldis værker. Selskabet vil endvidere hvert år, første gang i august i år, lade afholde en violinist-konkurrence og uddele en Vivaldi-præmie.

/1 Den 21-22. maj afholdes den femte tyske Heinrich Schiltz-fest i Frankfurt am Main. '

11 Den kommende festspilsæson. i Salzburg må undvære Arturo Toscanini, der har sendt afbud på grund af de seneste politiske begivenheder i Østrig. Toscanini skulde bl. a. have dirigeret indvielseskoncerten i det ombyggede festspilhus, til hvilket han selv har givet anseelige summer.

1/ Operasæsonen i Barcelona vil blive gennemført trods borgerkrigen. Adskillige fremragende franske kunstnere har stillet sig til disposition.

// Manuel de Falla har af oprørsregeringen i Salamanca modtaget udnævnelse til præsident for det spanske akademi.

11 Komponistinden fru Julie Reisserova, der for tå år siden var en såcharmerende værtinde for danske musikfolk i den tjekkiske gesandtskabsvilla, er pludselig afgået ved døden.

11 Den 25. marts er det 20 år siden Claude Debussy døde, midt under Paris' bombardement.