Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 03 - side 68-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRET,AER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y.

FORENINGSMEDDELELSER

Tirsdag den 29. Marts Kl. 20 vil Professor Fritz Jåde holde følgende Foredrag: Volksmusik und Musikpflege. Eine europåischc Frage.

. Aftenen arrangeres af Forbund for Folkeopdragelse, Københavns Sanglærerforening samt Musikpædagogisk Forening. Da denne Aften maa betragtes som et ekstraordinært Arrangement, maa Medlemmerne betale Adgang til Foredraget med 1 Kr. Adgangsbillet til Foredraget faas ved Indgangen mod Forevisning af Medleniskort. Gæster kan medtages.

Foredraget finder Sted paa det kgl. Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Tirsdag den 29. Marts Kl. 20.

-IK

Musikpædagogisk Forenings Elevkoncerter finder Sted Fredag den 22. og Mandag den 25. April Kl. 8 i Hornung & Møllers Sal. Den første Aften er en Sammenspilsaften og den anden en almindelig Elevkoncert. Belært af tidligere Aars Erfaring gør vi opmærksom paa, at der ved Koncerten beregnes højst ca. et Kvarters Tid til hver L2erers Elever.

Tilmeldelse med Opgivelse af Elevens Navn, Alder og Spilletid,

samt Komponisten og Stykkets Navn og Kompositionens Varighed,maa sendes skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, inden1. April. Censuren finder Sted i Hornung,& Møllers Sal, Mandag den11. April om Eftermiddagen; nærmere Tidspunkt vil blive meddeltde deltagende Lærere. -4(

Ved Generalforsamlingen den 16. Februar blev Fru Anna Veibel valgt ind i Bestyrelsen efter Afstemning i Stedet for Hr. Poul Schierbeck.