Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 04 - side 90-91

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426y. MEDLEMSLISTEN: Fru Anna Veibel, Æblevej 48, F. Tlf. T,-,~ga,7120.

FORENINGSMEDDELELSER

Doktor Herbert Rosenberg vil Onsdag den 4. Maj Kl. 20 i Musil~konservatoriets Sal holde et Foredrag: Bach for Cembalo og Klaver. Fru Liselotte Rosenberg vil dels paa Cembalo og dels paa Klaver demonstrere Foredraget. Der er gratis Adgang for M-tisikpædagogisk Forenings Medlemmer, inen disse kan medtage Gæster, som for at overvære Foredrags- og Klaveraftenen maa. betale Kr. 1.00. Vær veiilig at notere Tid og Dato ned, da der ikke yderligere bliver udsendt Meddelelse om denne Aften.

_4(

Musikpædagogisk Forenings* Elevkoncerter finder Sted i Hornung og Møllers Sal Fredag den 22. og Mandag den 25. April Kl. 20.

4(

Musikpædagogisk Eksamen afholdes paa det kgl. Musikkonservatorium antagelig den 19. og 20. Maj., skriftlig Eksamen ca. 8 Dage før. Tilmeldelse maa ske snarest og senest 4. Maj til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6. Ø.

-4K

Alle Adresseforandringer og Ændringer i Medlemslisten ii-iaa sendes skriftligt til Fru Anna Veibel, Æblevej 48

Professor Fritz Jóde vil i Tiden fra d~n 13. til 24. Juli paa Siljanskolen i Sverige holde musikpædagogisk Kursus, som henvender sig baade til Faglærere og Børnehavelærerinder, der beskæftiger sig med folkelig Musik* og Sang. Efter dette Kursus finder en Sanguge Sted fra den 24. Juli til 30. Juli med Sammensang og Musiceren; denne Sanguge er uafhængig af det pædagogiske Kursus.

Udførligt Program kan faas fra Siljanskolens pædagogiske Institut, Tållberg, Dalarna.

4(

I Schweitz finder der i Tiden fra den 23. til 28. Juni en international Musikkongres Sted under Mottoet: Musikerziehung und Heilpådagogik. Møderne vil blive afholdt i Zilrich, Bern og Basel. Tilmeldelse og Oplysninger gennem: Gesellschaft ffir Musikerziehung, Prag IV. Toskansky palåe.