International musikpædagogisk kongres

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 05 - side 111-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

INTERNATIONAL MUSIKPÆDAGOGISKKONGRES

VED MOGENS WÖLDIKE

Den 1. internationale Kongres for Musikopdragelse 4.-9. April 1936 i Prag (se DMT 1936, S. 123) vedtog at fortsætte det internationale musikpædagogiske Arbejde med Prag som Centrum, og Kongresdeltagerne udtalte Ønsket om en Fortsættelse af denne første og vellykkede Kongres.

Selskabet for Musikopdragelse, der har sit Hovedsæde i Prag, indbød da ogsaa sidste Aar til en Kongres i Paris, og har ogsaa i Aar indbudt til en Videreførelse af Arbejdet ved en 3. international Kongres for Musikopdragelse, som skal finde Sted i Schweiz 23.-28. Juni 1938.

S. H. V.

SPOLECNOST PRO HUDEBNI VYCHOVU -- PRAHA - SOCIETE D'EDUCATION

MUSIGALE

Foreløbigt Arbejdsprogram for den Internationale Konference: Den musi-

kalske Opdragelse og pædagogiske Behandling af svagtbegai;e(Ie og defekte Børn:

Konferencen afholdes i Schweiz 23.-28. Juni 1938.

Zilrich:

23. Juni om Morgenen: Indledning. Den musikalske Opdragelse og pædagogiske Behandling af svagtbegavede og defekte Børn. Dr. H. Hanselmann. Foredrag.

Om Efterm.: Døvstummeinstituttet i Wollishofen. Foredrag og praktiske Demonstrationer. Frk. Mimi Scheiblauer.

Om Aftenen: Officiel Modtagelse. Sange og Folkedanse.

24. Juni om Morgenen: Foredrag og Diskussion.

Om Efterm.: Skoler for svagtbegavede og vanskelige Børn. Foredrag, Demonstrationer og Diskussioner.

Om Aftenen: Frit Samvær.

Bern:

25. Juni om Morgenen: Rejse fra Zilrich til Bern. Velkomsttale af Byens Præ--sident og Skoledirektør, Dr. E. Bårtschi. Improvisationen som Element i Uddannelsen. Hr. E. Ruefenacht. Praktisk Demonstration med Bambut-,~fløjter. Fru Trudi Biedermann-Weber.

Om Efterm.: Blindeinstituttet i Spiez. Foredrag af Direktøren, Hr. H. Bircher.

Om Aftenen: Frit Samvær i Kursalen i Interlaken.

26. Juni om Morgenen: Foredrag og Diskussioner. Udflugt til Højlandet ornkring Bern.

Om Aftenen: Tilbagekomst til Bern. Modtagelse af ,Magistraten. Koncert af Berner Singbuben og Råseligarten""s Kor under Ledelse af Hr. H. Keller.

Basel:

27. Juni om Morgenen: Rejse fra Bern til Basel.' Velkomsttale paa Raadhuset af Raadsmedlern, Dr. F. Hauser. Foredrag og Diskussioner.

Om Efterm.: Sindssygeanstalten i Villa »Friedmatt«, Basel. Foredrag og Demonstrationer af Frk. Horrisberger. Derefter Besøg i Byen.

Om Aftenen: Modtagelse i Byens stoi-e ' Koncertsal. Sange og Folkedanse.

28. Juni om Morgenen: Plan for d--ri musikalske Opdragelse paa Skolerne i Basel. Foredrag og Demonstrationer at Hr. W. S. Huber.

Om Efterm.: Musik og Eurythmie'som Helbredelsesmiddel i Pædagogikkens Tjeneste over for Børn, der er tilbage. Dr. R. Steiner. Foredrag og Diskuss~øner paa »Sonnenhof« tæt ved Arlesheim og i »Goetheanum« nær ved Dornach.

Om Aftenen: Frit Samvær i Basel.

Yderligere har flere Myndiglieder, Psykologer og betydelige Pædagoger givetos Haab om, at de vil deltage i Konferencen, og at de vil holde Foredrag,Kontingent: 20 Schweizer Francs.Deltagerne i I~onferencen vil faa betydeli 'e Nedsættelser, hvad angaar Rejser

9-1og Hotelophold. Nøjagtige Anv Lsninger kan først gives, naar Antallet af Deltagerek,an fastsættes. Derfor beder vi om, at man vil melde Tilslutning saa hurtigtsom muligt til: La Société d' Education Musicale, Prag, IV, 'I`oskånsky palåe.

Årgang 13/1938, nr. 05