Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 05 - side 116-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.

NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Pal«æ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FAGPRØVESEKRETAER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKI=A' R: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y. MEDLEIMSLISTEN: I,'ru Anna Veibel, Å',,blevej 48, 1,. 'I""If. 'l"",aga 7120.

FORENINGSMI','DDE,LELS1~,R

Til (let i forrige Hefte af DMT omtalte Musilq),,cdagogiske Kursus paa Siljanskolen i Sverige under Professor Fritz Jódc kan der faas Prograin ved Henvendelse til Knud Leopold Nielsen, Reersogade 6. Ø.

4(

Medlemmerne gøres atter opniærksomme paa at Adresseforandringer og Ændringer i Medlenislisten inaa sendes skriftligt til Fru Anna Veibel, Æblevej 48. Eventuelle Ønsker om Ændringer i Med~ lemslisten. inaa være indsendt inden 15. Juni, da Foreningen ellens, intet Ansvar kan paatage sig.

Årgang 13/1938, nr. 05