Musikspørgsmål

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 05 - side 113-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunsthal 44Møen
  • Annonce

    Idealistic Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKSPØRGSMAL

/1 H. B. København: »Woliltemperier.tes Klavier« foreligger komplet i Edwin F,ischers gengivelse på moderne flygel. (HNIV-society, 5 bind å 6-7 plader å 6,50 kr.) Den af Dem omspurgte udgave ved Dolmetsch (Col-society fra 1933) er aldrig blevet komplet. Der foreligger ni,. .5, 6, 10, 22, 25, 31, 36 og 3~, mart den er ikke længere i handelen. Ant~tgelig er den teknisk utilfredsstillende. Den lille klavikordplade, der findes i »Colurnbia. history of music« vol. 2, (ni-. 1 og 21) indspillet af Dolmetsch, vidner lieller ikke om særlig forståelse, Vi mi't

således slå os til ro med, at der ikke indtil videre foreligger nogen helt god optagelse af »W. K.«.

11 A. S. Københaun:

1) Den såkaldte komplette optagelseaf Palestrinas Marcellusmesse (HNIN'. C 1473-76 å 5,00 kr. Westminster Cathedral Choir) mangler Agnus I. Den er iøvrigt umulig. En ny optagelse er, s3.vidt jeg ved, ikke planlagt. - Der findes et uddrag af messen »Assumpta est. Maria« (Kyrie, Christe, Agnus: DB 4896 - -Sanetus, Bericdictus o-, Bosanna: DB 1897) stiliget af La inalti,ise (te la catilé(11-ale (IC Dijon. Det er betydelig bedre.

2) Samtlige 7 symfonier af Sibelitis er optaget. De 5 sidste kan dog Izzin fii',~s i 1IMV-society-serien, (1. v. s. ved samtidigt køb af de andre i et albtirn forekommende optagelser. Her er fortegnelsen: ni-. 1, e-moll, ol). 39: Symfoniork. (Kzi

janus) Col. LX 65-69. Minnea Polis-

symf. (Ormandy) HMV. DB 2709-13. nr. 2, d-dur, ol). 43: Symfoniork. (Ka

janus). Col. LX 50-54. Boston-symf.

(Koussevitzsky) HMV. DB 2599-2603,

DBS 2604.nr. 3, c-dur, op. 52: London-symf. (K-,~-

janiis). Society bd. 2.

ni-. 4, a-inoll, ol). 63: London-filli. (Bec-

cham). Society bd. 5.nr. 5, es-dur, op. 82: London-symf. (Ka-janus). Society bd. 1.ni-. 6, d-moll, op. 104: Finsk national

ork. (Schneevoigt). Society hd. 3. ni-. 7, c-dur, op. 105: 13. B. C-ork. (Kous

sevitzsky). Society bd. 2.

Nr. 4 og 5 findes desuden i amerikanske indspilninger, der indtil videre ikke kan fås herhjemme.

Af musiken til »Stormen« findes i Søciety bd. 5 følgende stykker: I. suite, op. 109, nr. 2: »Egetræet«, »Humoreske«, »Calibans sang« og »Berceuse«. - .. suite, op. 109, nr. 3: »Prosper«, og »Miranda«. Alle spillet ,tf Londoner filhar-monikerne under Beccham.

Årgang 13/1938, nr. 05