Den VIII Nordiske Musikfest i København

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 119-119

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DEN VIII NORDISKE MUSIKFESTI KØBENHAVN

I Dagene fra den 3.-10. September 1938 afholdes Den VIII. nordiske Musikfest i København i 50-Aaret for den første af disse Fester i Forbindelse med Udstillingen i 1888.

Festen kommer til at omfatte følgende Koncerter:

Lørdag den 3. Sept. Kl. 20,10: Island.s Orkesterkoncert.

Mandag5.16,00: Nyere dansk Kirkemusik.-20,10: Finlands Orkesterkoncert.Tirsdag6.10,30: 1. Kammermu,sik-Koncert.-20,10: Sveriges Orkesterkoncert.Torsdag8.16,00: Ældre dansk Kirkemusik.-20,10: Norges Orkesterkoncert.Fredag10,30: 2. Kammermusik-Koncert.20,10: Danmarks Orkesterkoncert.

Statsradiofonien, der foranstalter og bekoster de fem nordiske Landes Orkesterkoncerter, har vist Medlemmerne af følgende Organisationer m. fl.:

Dansk Tonekunstner Forening, Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Komponist-Forening, Musikpædagogisk Forening, Solistforeningen af 1921, Dansk Solist-Forbund, Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905, Dansk Musiker Forbund, Københavns Musiker- og Orkesterforening, De musikstuderende ved Københavns Universitet, Eleverne ved Det kgl. danske Musikeonservatorium

den Velvilje, at de forud for det ordinære Billetsalgs Begyndelse kan erholde Partoutkort, der f. s. v. angaar de i Odd Fellow Palæet stedfindende Koncerter, udstedes til besternte Pladser, til en Favørpris 'ar 7 Kroner inel. Skat og Garderobe for samtlige Koncerter (se Foreningsmeddelelser) (ordinær Pris 10 Kr. inel. Skat og Garderobe).

Partoutl-cortene kan mod Fore-,,isning af gyldige Medlemskort eller anden Legitimation, saalænge Beholdningen rækker, købes hos Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Gothersgade 9-11, Lørdag den 27. August d. A., Kl. 9-5. Før og efter denne Dag er Henvendelse unødig.

Paa Arrangørernes, Vegne Eiv. Helsted,Landsrets,sagfører, Musikfestens Sekretær.