Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 142-142

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

1/ Ved B. B. C.s koncert den 8. april opførtes et moderne program, bestående af lutter førsteopførelser i England: Jean Rivier: Symfoni, Krenek: Klaverkoneert. Alban Berg: Drei Orchesterstileke, op. 6. - Ak! du danske statsradiofoni!

f/ Felix Weingartner har fuldendt en ny opera med titlen »Apostata«.

11 Ved »La Sérénade«s koncert i Paris den 8. juni annonceredes en »Koncert i es for lille orkester« af Strawinsky som førsteopførelse.

1/ Blandt de franske førsteopførelser i sæsonen. 1937-38 skal nævnes: Roussel: »Tante Carolines testamente« (Op-com. ~Y2 38), Milhaud: »Esther de Carpentras«, »Suites proven~ales« (Op-com. :~1-2 38), Jean Fran~,aix: Klaverkoncert (Soc. de Concerts, 12112 37), Fran.,Caix: »Romeo og Julie« (Pasdeloups, 15,1.1. 38), Ernest Bloch: »Voice in the Wilderness« (Orch.sym. 17/10 37), Milhaud: »Fuglen« (Orch.sym. (;/3 38), Louis Aubert: »Saisons« (Soe. philharm. 2/1,2 37), Fran!~aix: Hofmusik (Soc. philharm. 2112 37), Roussel: »Bardit des Francs« (Soc. philharm. 241,3 38).

11 Gbttinger Händelfestspillene fandt iår sted fra den 19.-26. juni med opførelse af operaen »Ptolemåus«.

11 Salzburg fører forhandlinger med Furtwångler, Bóhm og de Sabata til erstatning for Walter og Toscanini. Programmet skal så vidt muligt bibeholdes uforandret.

/1 1 London fandt fra den 28.-29. maj en kongres sted, der behandlede den moderne musiks problemer. Kongressens præsident var Mr. Edward Clark. Blandt de herhjemme kendte deltagere nævner vi: Prof. Edw. Dent, Arnold Bax, John Ireland, Constant Lambert, André Mangeot, Vaughan Williams, Egon Wellesz.

/1 Under prof. Dents præsidium afholdtes den 30. juli-6. aug. en musikfest i Ca-bridge viet det 16. og 17. århundredes engelske musik.

11 1 et møde i Societé fran~aise, de 'INIusieologie har M. Georges de Saint

Foix søgt at påvise, at den såkaldte »Adela Ydekoncert« for violin og orkester med urette tilskrives Mozart.

1/ 1 Dilsseldorf er der med Reichsmusikkammers støtte åbnet en udstilling af »entartete Musik«. En hr. Ziegler (Ståtsrat, dr. phil.) åbnede udstillingen med en tale, hvori han hævdede, at det germanske element i musiken er - - treklangen!!

Udstillingen rummer partiturer, texter, fotografier, scenebilleder og kritiker af værker af bl. a. følgende komponister: Sch6nberg (diabolus in musica!), Rathaus, Brand, Sekles, Hauer og Hindemith. Også de komponister, der har anvendt jazz-musik i deres værker finder deres plads på udstillingen.

Ejendommeligt virker det at finde et særligt rum, der er tilegnet Strawinsky med følgende overskrift: »Wir achten die Kunst der Nationen, aber wir verneinen die Internationale in der Kunst«. I betragtning af, at Strawinskys nyeste ballet, »Jeu, de Cartes«, har fået sin europæiske førsteopførelse i Tyskland og at flere tyske scener i den forløbne sæson har opført »Ildfuglen« og »Petrusjka«, virker det en kende over-, raskende her at se samme komponists værker betegnede som »entartete Musik«. De stakkels operaledere, dirigenter, kritikere og forlæggere, der ikke i forvejen har begrebet, at Strawinsky var »kulturell unzuverlåssig«.

11 Nina Grieg har i sit testamente bestemt, at hendes og Edward Griegs fællesformue, der udgør o. 800.000 kr., skal tilfalde musikselskabet »Harmonien« i Bergen.

11 Hans Paul von Wolzogen er død i Bayreuth 89 år gl.

11 Pianisten Robert Lortat, der vil huskes fra sine koncerter i København, er død i Paris.

11 Fra tidsskrifter: Norbert Dufourcq: »L'art de Buxtehude«. (Bulletin des arnis de Porgue, marts 1938.)

Jürgen Balzer.