Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 145-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619.NAESTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ, 3y.KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x.FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y.MEDLEMSLISTEN: Fru Anna Veibel,

FORENINGSMEDDELELSER

Musikpædagogisk forenings hoved: landets bedste musikundervisning o. s. v* kommer kun i dagbladene, Berlingske Tidende, Politiken og Nationaltidende, søndagene den 28. august, 4. september og 11. september, hvorfor medlemmerne anmodes kraftigt om at avertere disse datoer.

-.)K

Partoutkort til den nordiske musikfest.

Opmærksomheden henledes på, at Mp Fs. medlemmer kan købc partoutkort til den nordiske musikfest (g koncerter) til nedsat pris (7.00 kr. inkl. skat i stedet for 10.00 kr.) ved forevisning af medlemskortet hos l Volhelm Hansen, lørdag den 27. ds., kl. 9--17. Såfremt De ikke kan nå at købe partoutkortet denne dag, kan De muligvis skaffe Dem et -,,ed at bestille det på et brevkort, der må afsendes søndag aften den 28. til Wilhelm Hansen, billetsalget, Gothersgade 9-11, K.

3(

Medlemslisten er henlagt i kiosker og større musikhandeler, ot, provinsens medlemmer bedes undersøge, om musikhandlerne fremkæegger medlemslister på disken og anbringer plakater et synligt sted.

4(

Den påbegyndte studiekreds fortsætter hos frk. Ellen Margrethe Lehmann, Kastelsvej 8, torsdag den 1. september, kl. 9,15.

4(

Mp F. elevkoncerter i historisk rækkefølge finder sted følgende datoer, alle onsdage, 2. november 1938, 18. januar, 22. februar, 5. april 1939. Medlemmerne anmodes om at interessere sig for koncerterne og i god tid begynde at indstudere opgaverne med eleverne. Programforslag til den første aften med baroktidens mestre er tilsei-idt hvert medlem, og hermed følger programvalg til de følgende aftener. Husk skriftligt at meddele til Knud'Leopold Nielsen, hvilke v,-_~,,rker, De lader Deres elever indstudere til den første aften, og

In

meddele det helst inden 1. september og senest 5. september; det er

dog ikke bindende.

4(

Programvalg til den wienerklassiske aften den 18. januar 1939:

KLAVER

Begyndere: stykker af Haydn, Mozart og Beethoven fra Jacobsen og Morten-' sens klaverskole eller fra Karl Bak: fra Bach til Schubert af samme komponister samt 4-hændige stykker fra Tfirk: Tonstilcke, hft. I (Schott 2296).

Noget viderekomne: Haydn: sonatiner (Schott 2333), arietta, med variationer

-A-dur. Mozart: wienersonatiner (Schott 2159), rondo d-dur, samt thema. med variationer (Ah, vous dirais - je), Beethoven: sonate op. 49, nr. 1, g moll, variationer og sonatine d-dur, op. 6, 4-hdg. Joh. Chr. Bach: sonate for 2 klaverer (Steingråber 2260), Joh. Chr. Bach: sonate, 4-hdg., e dur (Nagels Musik Archiv, n r. 4).

Viderekomne: Haydn: sonater, e moll og g dur (henholdsvis nr. 2 og 10 i Bd. I, Peters udgave). Mozart: sonate, d dur, for 2 klaverer (K8chel 448), Rondo, a moll (K,5chel 511) samt 4-hdg. sonater. Beethoven: sonater, op. 2, f moll, o,,, op. 27, es dur.

VIOLIN

Begyndere: kompositioner fra wienerklassicismens tid fra Aagaards, violinskole.

Noget viderekomne: Mozart: violinduetter. Haydn: trio, d eller c dur.

Viderekomne: Mozart: sonater for violin og klaver, strygekvartet. Beethoven: sonater for violin og klaver samt duetter for violoncel og violin. Haydn: Sonater for violin og klaver og for 2 violiner og klaver. Joh. Chr. Bach: sonater for violin og klaver.

SANG

Mozart: lieder. Beethoven: lieder. Haydn: arier fra oratorier. Ph. Em. Bach: lieder und gesånge (Drei masken verlag). J. P. A. Schulz: lieder im volkston.

FLØJTE

Haydn: 6 trioer (fløjte, violin og violoncel). Mozart: andante, c dur.' Beethøven: largo og polonaise af sonate i f dur.

Programvalg til den romantiske aften den 22. februar 1939:

KLAVER

Begyndere: Schubert: danse, 2- og 4-hdg. Schumann: fra album fiir die jugend: trållerliedchen, melodie, soldatermarsch, armes waisenkind, sizilianisch

M. M.

Lidt viderekomne: Mendelssohn.- lieder ohne worte. Kuhlau: valse, sonatiner, 4-hdg. Schubert: scherzo, b dur, impromptus og moments musieaux, Schumann: fra album fiir die jugend (lidt vanskeligere stykker). Chopin: lettere mazurkaer. Schumann: polonaiser, 4-hdg. (Univer. 10469).

Viderekomne: Schumann: kinderscenen og romancer, op. 28. Chopin: nocturner, ballader og valse. Brahms: ballader, op. 10, intermezzi, op. 117 og 118. Cesar Franck: præludium, aria og finale. Mussorgski: udstillingsbilleder.

VIOLIN

Begyndere: småstykker af Schubert, Schumann, Mendelssohn og Brahms.

Lidt viderekomne: Schubert: sonatine for violin og klaver. Weber: sonatine for violin og klaver.

. Viderekomne: større kompositioner af romantiske mestre, f. ex. Schubert, Weber, Mendelssohn, Brahms, Cesar Franck, Johan Svendsen og Grieg.

SANG

Schubert: lieder, Schumann: lieder, Brahms: lieder und gesånge, Heise: sange, Mendelssohn: duetter, Weyse: romancer, Grieg: romancer og Lange~MUller: romancer.

FLØJTE

Kuhlau: duetter for 2 fløjter (evt. lettere satser deraf).

Programvalg for aftenen med nyere musik den 5. april 1,939:

KLAVER

Begyndere: Seiber: leichte Tånze, fra »vor tids børnemusik«, fra Bartok: ffir kinder, hft. 1, nr. 1, 2 og 3, og Il, nr. 26. Stykker af Rich. Østerfelt og Flemming Weis. Carl Nielsen: 5-tonige stykker, hft. I og II. Strawinsky: les cinq doigts, Beate Novi: 4-hdg. klaverstykker.

Lidt viderekomne: Carl Nielsen: 5 klaverstykker, op. 3, og humoreske-bagateller, op. 11. Knudåge Riisager: den glade trompet. Bartok, hft. 1, nr. 8, 18, 2-1, hft. II, nr. 22, 27, 30, 34, 41, 42. Fini Henriques: billedbogen og børnelyrik op. 30. Finn Viderø: lille suite, 4- hdg. Strawinsky: cinq piéces faciles, 4-hdg.

Viderekomne: Bartok: rumænske folkedanse, fi-Infzehn ungarische bauernlieder og sonatine. Strawinsky: suite. Debussy: klaverstykker. Ravel: klaverstykker. Sjostakovitsj: 24 præludier. Carl Nielsen: chaconne eller thema med variationer.

VIOLIN

Begyndere: Fini Henriques: violinstykker. Seiber: leichte tånze for violin.og klaver, småstykker for 2 til flere violiner fra J,5de: der Spielmann, 'Walter Zacharias: små violinstykker.

Lidt viderekomne: Bartók: violinduetter. Jørgen Bentzon: koncertino for 5 violiner. Karl Clausen: violinkor.

Viderekomne: Carl Nielsen: violinsonate, g moll. Debussy: violinsonate.

SANG

Carl Nielsen: sange. Sangkompositioner af nyere komponister.

Fl,ØJTE

Jacques Ibert: histoires for fløjte og klaver.

_4(

Dr. Herbert Rosenberg påbegynder atter til september en 3 måneders studiekreds over moderne musiklitteratur. Studiekredsen finder'sted om aftenen en gang ugentlig og vil foregå skiftevis i de forskellige deltageres hjem. Interesserede, som ikke har plads i deres hjem, kan godt deltage.

Tilmeldelse skriftlig til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, inden 1. september. Deltagerne vil blive samlede en aften, inden studiekredsen begynder, for at drøfte hvilken aften, der passer bedst.

4(

I den meddelelse, som er tilsendt hvert enkelt medlem, om fællesmødet med sanglærerforeningen angående musikundervisning ved skoler, er tidspunktet ved en fejltagelse udeladt.

Mødet finder sted tirsdag den 30. august kl. 20 i Nansensgades skole, Nansensgade 44 og 46 (gymnastiksalen).