Programmer (VIII. Nordiske Musikfest i København)

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 120-126

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

PROGRAMMER:

Odd-Fellow Palæets store Sal Lørdag den 3. September 1938, Kl. 20,10.ISLANDS KONCERTRadio-SYmfoniorkestret.

Koncerten indledes med en Prolog af Digteren Axel Juel, betitlet »Nordens Toner«, fremsagt af Skuespiller ved Det kgl. Teater Poul Reurnert. Derefter følger Lursignaler.

1) Jon Leifs: Lille Trilogi for Orkester, op. 1.

2) Jon Leifs:Musik til Johann Sigurjonssons Skuespil »Ønsket«, op. 6 og op. 10. Recitation: Skuespiller ved Det kgl. Teater Eyvind Johan Svendsen.

Dirigent: Komponisten.

3)Sigurdur Thordarson: Ouverture i klassisk stil, op. 7.

4)Tre islandske Sange med Orkester.

Solist: Maria Markan.

5)Karl Runolfson: 3 islandske Folkemelodier for Orkester.Sigfus Einarsson: Islandsk Folkemelodi for Orkester.

6)Pall Isolfsson: Introduetion og Passacaglia for stort Orkester.

Dirigent Pall Isolfsson.

Københavns Domkirke Mandag den 5. September 1938, Kl. 16.NYERE DANSK KIRKEMUSIK

1) Otto Sandberg Nielsen: Præludium-Trio-Ciacona for Orgel, op. Il. Haakorz Elmer.

2) Emilius Bangert:Aandelige Sange: »Jesus, Dødens Overvinder«. »Den klare Sol gaar ned«. »Op, I Kristne, ruster eder«.

Ingeborg Steffensen. Orgel: Emilius Bangert.

3) N. 0. Raasted: Sonate for Violin og Orgel, op. 45.

Violin: Else Marie Bruun. Orgel:' N. 0. Ri-7asted.

4) Knud Jeppesen: Motetter for Kor:

1-. »Gud, vend Øren til min Bøn«. Salme 55, V. 1.17.19 (SATB).

2. »Een Ting har jeg begæret af Herren«, Salme 27, V. 4 (SATB) .

3. »Herre, hvor er mine Fjender mange«, Salme 3, V. 2-5 (SAT13).

4. »Jeg sletted som Taage,«, Jesaias 44, V. 22 (SSATTB).

Holmens Kirkes Kor. Dirigent: Knud Jeppesen.

5) J. L. Emborg: Concerto for Orgel med Strygeorkester og Klaver, op. 49. 1. Maestoso. tranquillo-Allegro.

2. Andante espressivo. 3. Allegro-Andante

Orgel: Haakon Elmer, Klaver: Paul Nicolet, Det unge Tone-

kunstnerselskabs Kammerorkester. Dirigent: N. 0. Raasted.

Odd-Fellow Palæets store Sal.Mandag den 5. September 1938, Kl. 20,10.

FINLANDS KONCERT

Radiosymfoniorkestret, Dirigent: Dr. Toivo Haapanen.

1) Eino Linnala: Orkesterouverture.

2) Jean Sibelius: Symfoni Nr. 3, C-dur, op. 52. 1. Allegro moderato.

2. Andante con moto, quasi allegretto. 3. Moderato - Allegro.

3) Våin,5 Raitio: Koncert for Violin og Violoncel med Orkesterled-,

sagelse. I. Grave - Allegro commodo - Grave. 2. Adagio a modo

di canzonetta. 3. Finale, allegro giocoso.

Solister: Violinist Erik Cronvall, Violoncellist 1'rj5 Seli'n.

4) Uuno Klami: Billeder fra Kalevala, Suite for stort Orkester.

I. Jordens Skabelse. 2. Vaarbrud (Pastorale). 3. Vuggesang.

4. Sampo smedes.

Odd-Fellow Palæets mindre Sal.

Tirsdag den 6. Septeniber 1938, Kl. 10,30.

I ste KAMMERMUSIKKONCERT

1) Yrjó Kilpinen: Sonate for Violoncel og Klaver, op. 90 (1936), Manuskript. 1. Adagio - Allegro. 2. Allegretto con grazia. 3. Andante espressivo. 4. Adagio - Allegro. Yr.jó Selin, Violoncel, Margaret Kilpinen, Klaver.

2) Otto Mortensen: »Vaarsang«. »Den nye Sprøjte«.

Poul Schierbeck: »Gammel Kærlighed«. »Blomsterbrudd«.

Fini Henriques: »Det døende Barn«.

Ludolf Nielsen: »Sommerregn«.

Koncertsangerinde Else Jena. Ved Flyglet: Folmer Jensen.

3) Bjarne Brustad: »Kinderspiele« for Klaver. Manuskript.

Sverre Jordan:Aftenstemning, op. 29, 11. 1~orsk Musikforlag. Groteske (Trold efter Tegning af Kittelsen), op. 3 11, Wilhelm Hansen.

Gunnar Gjerstrøm: Thenia convariazioni. (1930). Manuskript. Pianistinde Ingebjørg Grest~ik.

4) Arni Thorsteinsson: »Kirkjuhvoll« (Kirkehøjen).

Sigvaldi Kaldalóns:Æg lit i anda lidna tid« (Jeg ser i Aanden svundne Dage) .

Påll Isólfsson:»Såud thid hana sys-tur mina?« (Har I set min lille Søster?) .

Sigurdur Thórdarson: »V8ggulkód« (Vuggesang) .

Bj8rgvin Gudmundsson: »1 r""kkurr« (I Dødens Stilhed hviler). Operasanger Stefano Islandi. Ved

Flyglet: Haraldur Sigurdsson.

5) Franz Syberg:Kvintet for Fløjte, Klarinet, Violin, Viola og Violoncel. (1934). Manuskript.

Johan Bentzon, Fløjte. Paul Allin-Erichsen, Klarinet. Gerh. Rafn, Violin. Niels Borre, Viola. Alberto Medici, Violoncel.

6) Ture Rangstr Bm: »Orfeus«. »Faarekyllingerne«. »Serenade«. »Der

fløj en Fugl«. »Den vilde Jagt«. »Højsang«.

Operasangerinde Kerstin Thorborg. Ved

Flyglet: Ingeinar Liljefors.

Odd-Fellow Palæets store Sal.Tirsdag den 6. September, Kl. 20,10.SVERIGES KONCERTRadio-SYmfoniorkestret.

1) Gåsta Nystroem:»Sinfonia espressiva«, Symfoni Nr. 2. 1. Lento. Poco piu mosso. 2. Allegro scherzando. 3. Adagio. 4. Allegro risoluto.

Dirigent: Tor Mann.

2) Hilding Rosenberg: Ouverture til en Opera Buffa, op. 73.

3) Gunnar de Frumerie: Partita for Strygeorkester. 1. Preludio.

2. Aria. 3. Burlesca. 4. Chaconna.

4) Ingemar Liljefors: Rapsodi for Klaver og Orkester. (1936).

Solist: Komponisten.

5) Lars-Erik Larsson: Passacaglia af Operaen »Prinsessen af Cy

pern«.

Dirigent: Nils Grevillius.

Christiansborg Slotskirke.

Torsdag den 8. September 1938 Kl. 16.

.ÆLDRE DANSK MUSIK

Københavns Drengekor og Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester.Dirigent: Mogens Wóldike, Orgel: Georg Fjelrad.

1) Melchior Schildt (1592-1667): Praeambulum i G for Orgel.

2) Mogens Pedersøn (1585-1623): Af »Pratum spirituale«, København 1620. 1. Forleen os Freden naadelig. Korudsættelse (SATTB) af en tysk Melodi fra 1.535.

2.Fader vor udi Himmerig. Korudsættelse (SATTB) af en tysk Melodi fra 1539.

3.Sanetus fra »Missa quinque vocuin«. (SATTB).

3) Diderik Buxtehude(1637-1707): »Eders hele Værk«. Kirkekantate for Bassolo, Kor (SATB) og Strygeorkester med Orgel. Dan-sk Tekst ved Harald Vilstrup*).

Bassolo: Johannes Andersen.

Kor: Eders hele N.""ærk, i Gerning eller i Tale, skal I gøre i Navnet Jesus, og takke Gud og vor Fader ved ham.

(Kol. 111, 17).

Aria: Skaber, Herre, dig til 2E're, til din Æ`re, Fader kær, Hjerte, Sjæl og alt Begær skal nu fuldt opofret være, at jeg rent og uden Svig dig kun tjener rettelig.

01) til Jubel! spille, klinge lad de klare Strenges Kor, højt fra denne usle Jord skal vor Sang til Gud sig svinge! at den rent og uden Svig dig maa prise rettelig.

Fader, for din Søn den kære, giv at vi til dit Behag med hver nyoprunden Dag kan dig Takkens Frugter bære, og at du - paa Naade rig os velsigner faderlig.

(Anonym). Årioso: Hav dit Hjertes Lyst i Gud, han, som (lig skænker, hvad din Sjæl vil.

(Ps. XXXVII, 4).

Choral: Gud vil jeg lade raade, som alle ""l'ing formaar, han bedst ved Vej og 2Maade, at rettelig det gaar. Til ham staar al min Lid, han Liv og Sjæl bevare, mig vogte vel for Fare i al mit Levneds Tid.

Dertil vi siger Ameri, og tvivler ej derpaa, han fører alt tilsammen, som bedst det være maa. Vi rækker Haanden ud vort Dagværk at udføre, det lian os gav at gøre, den fromme Herre Gud!

(Joh. Matthesius; Vers 6 og 9 af:Aus meines Herzens Grunde)

Kor: Eders hele Værk i Gerning eller i Tale, skal I gøre i Navnet Jesus, og takke Gud og vor Fader ved ham.

4) Dideril,. Buxtehude: Præludium og Fuga i fis for C)rgel.5) Johann Adolf Scheibe(1708-1776): »Motetto og Klagesang« for Sopransolo, Dobbeltkor (SSTB + SSTB),

Da kantaten synges en del rundt omkring i landet, hidsætter vi lier (len danske tekst til brug for dem, der kunde ønske at synge dansk i stedet for tysk. Teksten er meget let at lægge under. (Red.)

Orkester og Orgel, I. Del. Af Sørgesange i Christiansborg Slotskirke den 18de M,,,tr~ tius 1766, da Kong Frederik den femte skulde føres til sit Hvilested. Johannes Ewald.

Poesien af

Sopransolo: Anna Hagen.

6) Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen(1761-1817): Symfoni i g-Moll. 1. Allegro. 2. Andante. 3. Menuet I & Il. 4. Presto.

7) Christoph Ernst Friedrich Weyse(1774 1842): Miserere, for Solokor (SSATB) med Klaver og Tuttikor (SATB) med Orkester og Orgel. Komponeret 1819, trykt i København '1845.

Odd-Fellow Palæets mindre Sal.Fredag den 9. September 1938, Kl. 10,30.2den KAMMERMUSIKKONCERT

1) Erland von Koch: Sonate for Violin og Klaver. 1. Maestoso.

2. Allegro. 3. Grave. 4. Vivace.

Violin: Charles Barkel, Klaver: Komponisten.

2) Arne Eggen:»Som vind på heidi«. »Til øyde-marki vil mitt hjarta trå«. »So skal gjenta hava det«. »Og det var litin småfugl«. »Skjoldmøy-song«. Norsk Musikforlag.

Operasangerinde Signe Amundsen. Ved Flyglet: Komponisten.

3) Ernst Linko: Sonatine op. 23 Nr. 1, H-dur (1935). Edition Fa

zer.

Sulho Ranta: Toccata - Adagio - Fuga op. 50 (1936-37). Manuskript.

Pianist Ernst Linko.

4) Jørgen Bentzon:Variazioni interrotti for Klarinet, Fagot, 'Violin, Viola og Violoncel op. 12. Partitur og Stemmer: Skandinavisk o,, Borups Musikforlag.

Aage Oxenvad, Klarinet. C. R. Espersen, Fagot. Gerhard Rafn, Violin. Axel Jørgensen, Viola. Paulus Bache, Violoncel.

5)Sveinbjo**rn Sveinbj,5rnsson: »Vetur« (Vinter).Thórarinn Jónsson: »Fjólan« (Violen).Arni Thorsteinsson: »Rósin f,51nadi« (Den falmede Rose).Påll Isólfs,son: »Skilnadur« (Afsked).

Sigfå,,,, Einarsson: »Draunialandid« (Drømmelandet).

Altsangerinde Elsa Sigfåss. Ved Flyglet: Valborg Einarsson.

6) Hallgrimur Helgason: Sonate for Klaver, a-moll. 1. Tema med

Variationer. 2. Adagio - Allegro vivace - Adagio. 3. Allego scherzando. 4. Intermezzo - Andante. 5. Allegro con inoto. Pianist Haraldur Sigurdsson.

7) Marius Moaritz Ulfrstad:»Eg lever idag«. Eget Forlag. »Blåklokken«. Manuskript. »Im. Schmerz sing' ich«. Manuskript. »Mein Herz und ich«. Manuskript.

Fartein Valen: Sakontala op. 6, Nr. 1. (1925). Norsk Musikforla.,,,,

Fridtjof Backer-Grøndahl:»Der Wiesenbach«. (1931). Norsk Musikforlag. »The brook«. (.1930). Manuskript.

Operasangerinde Signe Amundsen. Ved Flyglet: Waldeinar Alme.

8) Dag Wirén: Strygek-,,artet op. 9. 1. Tema med Variationer.

2. Scherzo. 3. Finale: Prestissimo.

Odd-Fellow Palæets store Sal.Torsdag den 8. September 1938, Kl. 20,10.NORGES KONCERT

Barkel-Kvartetten.

Radio-Symfoniorkestret. Dirigent: 0-dd Grilner-I-legge.

1) Ludvig Irgens Jensen: Thenia con variazioni.

2) Eivind Groven: Jonsok-k-k,~eld og Pestvarsel. 2. Sats af »Brudgominen«, symfonisk Epos for Soli, Kor og Orkester.

3) Harald Sæverud:»Lueretia-Suite« for Orkester, op. 10. Synifonisk dramatisk Suite efter Shakespeare's Digt »Tlie Rape of Lucrece«. 1. Forspil. Aften i roniersk Krigslejr. Collatinus' Lovprisning af sin Hustru, den kyske Lucretia, har vakt Tyrannen Tarquinius' Begær. 2. Lucretia spinder med sine Tærner. Tarquinius har hemmeligt forladt Lejren og rider mod Rom i vild Galop. 3. Lucretia so-,er. 4. Uheldss Nanger Nat. Tarquinius lister sig fra Va,,relse til Værelse og 1)ryder ind i Lucretias Sovekammer. Lucretias Fortvivlelse. 5. Luere, tia tager Afsked med Collatinus, som hun har sendt Bud efter. 6. Folket oprøres. Lueret~a dræl)er sig.

4) Geirr Tveit:Fragment af »Baldurs Draumar«, koreografisk Sceneværk i 3 Akter. 1. Vinternat: Ud af Sneen vokser hvide Væsener, som kæmper mod Jotunfolket (Vinternattens Herskere). 2. Solguden Baldur indvier Foraaret med sin vidunderligt rolige Dans. 3. Somnierens Leg. 4. Landskabets Tilbedelse. 5. Intet kan skade eller saare, Baldur. Alle kaster Stene, Spyd og Økser paa ham, og skyder med Pile, men Solguden ler bare og danser.

Dirigent: Komponisten. Solist: Erling Krogh.

5) Christian Sinding: Rondo infinito, op. 42 (1886).

Odd-Fellow Palæets store Sal.Fredag den 9. September 1938, Kl. 20,10.DANMARKS KONCERTRadio-Symfoniorkestret. Statsradiofoniens Kor.

1) Hakon Børresen: »Normannerne«, Ouverture, op. 16.

Dirigent: Georg Høeberg.

2) Sv. E. Tarp:Concertino for Fløjte og Orkester, op. 30. Uropførelse.

Solist: Kgl. Kapelmusikus Holger Gilbert-Jespersen. Dirigent: Launy Grøndahl.

3) Peder Gram: Symfoni Nr. 2. C-dur, op. 25.

Dirigent: Georg Høeberg. Sopran-Solo: Edith Oldr Up Pedersen.

4) Ebbe Hamerik: Un cantus firmus. Sinfonia molto breve (1937).

Tempo giusto - Tempo lente - Tempo scher

zoso - Tempo presto.

Dirigent: Erik Tuxen.

5) Knudåge Riisager: Slaraffenland (1936). Forspil. Rejsen der

hen - Prinsesse Sukkergodt. Dovendidrikkernes Polka. Vagtparaden. Likørfontænerne. Ædedolkenes Procession. Punktum finale.

Dirigent: Laun Y Grøndahl.

6) Finn Høffding: Fem Svaner for Soli, Kor og Orkester (1937).

Uropførelse. Tekst: Hans Hartvig Seedorff Pe

dersen.

Dirigent: Georg Høeberg. Solister: Edith Oldrup Pedersen, Ingeborg Steffensen. Radiokoret.