uden titel

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 06 - side 148-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

» Dansk inusiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« som medlems-blad for denr~e forening,og »Musikp;a~dagogisk forening«. DMT udkommer med ethæfte om månede'n, månederne juni . og juli undtagen, ialt 10 . hæfter årlig til -enpris af kr. 7,5O,'Iå~ndé udi~i~for skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes somfortløbende indtil udgangen af det 4r, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abon-nement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuld-stændigt årsabonnemeni modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladetudkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Mag. ar L Gunnar Hee'rup, Sortedamsdossering 65 A, København Ø. Telf. nora -5246. Ka'ssererkón'tor: Kongensvej 26, F. Telf. fasan 826. Postko Uto: 22596.