Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 07 - side 170-170

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn' Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEA't ERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Placerings- og Optagelsesprøve til Orkestret finder, som meddelt til hver enkelt Deltager, Sted Mandag den 26. ds. og Tirsdag den 27. ds. i Palælokalerne, Klerkegade 2.

Skulde der være enkelte, der endnu ikke har bestemt sig, er der Tid endnu til at meddele Deltagelse til vort Kontor. Der vil i den kommende Sæson blive draget Omsorg for, at de Musikere, der endnu ikke har tilstrækkelig Orkesterrutine, vil faa Lejlighed til at dygtiggøre sig gennem Studieorkesterarbejde.

Studiekoret.

Studiekoret genoptager sine Prøver til Oktober. Forinden vil Optagelse af nye Medlemmer finde Sted. De der maatte ønske at deltage i dette interessante Korarbejde, bedes meddele det til vort Kontor, Kongensvej 26, mellem Kl. 13-15, inden 27. September.

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Kort til Statsradiofoniens Generalprøver udsendes i disse Dage til de Medlemmer, der har indbetalt Kontingent.

-4(

Første »Ung Aften«.

Fredag den 28. Oktober indleder Det unge Tonekunstnersel-skab sin Sæson med første »Ung Aften« i Hornung & Møllers Sal.

Det endelige Program var ikke fastsat ved Redaktionens Slutning, men vil findes i Dansk Musiktidsskrift, Nr. 8. Se iøvrigt, Plakaterne hos Musikhandlere og Hornung & Møller, naar disse fremkommer i Midten af Oktober.

Medlemskort giver Adgang.