Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 07 - side 168-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

// !Verner Égks nye opera, »Peer Gynt«, vil få sin uropførelse på Berliner statsoperaen. i denne sæson.

11 Rudolph 1,11agner-Regenys nye opera, »Borgerne fra Calais«, er antaget til uropførelse på Berliner statsoperaen.

fi Wolf-Ferrari har fuldendt en ny opera »Donna Boha«, der vil få sin uropførelse i januar på La Seala i i~lilano.

1/ 1. L. Emborgs violinkoncert op. 87 fik sin uropførelse i Hamburgs radio den 5. august.

11 Paul von Klenaus nyeste opera, »Elisabeth af England« er antaget til opførelse på statsteateret i Kassel.

1/ En »Rigoletto«-film med Verdis musik og med Giuseppe Lugo i hovedrollen er under optagelse i Italien og Amerika.

11 Venedigs 6. moderne musikfest fandt sted den 5.:--13. september. Der opførtes bl. a. værker af Conrad Beck, Paul Hindemith, Illilliam Walton og Ildebrando Pizetti.

/1 1 Bruxelles er udkommet første nummer af et nyt musiktidsskrift: »La Revue internationale (le musique« under redaktion af Stanislas Dotremont, Jean Absil og Charles Leirens.

/1 Cembalistinden Eta Harich-Sehnei(ler har hos Kistner u. Siegel nyudgivet og kommenteret Tomds de Santa Marias »Wie mit aller l""ollkommenheit und Meisterschaft das Klavichord züi spielen sei«, der forste gang u(lkom i ~'alladolid i 1565.

11 Endnu to bind af »Monumentae ntusicae Byzantinae« er udkommet hos Levin og X1unksgaard, nemlig »Hymns of the Sticherariurn for Novernber«, udgivet af H. J. 141. Tillyard og »Himnologium Athourn«, udgivet af Carsten Håeg. »Rivista musieale italiana« vier i sit sidst udkomne hæfte (42. årg. nr. 2) det første hind, udgivet af Egon Wellesz, en lang og meget smigrende omtale, (ler står i en ejendommelig kontrast til den tyske modtagelse af samme bind, som vi citerede i 12. årgangs hæfte 10.

/1 1 »Die Nlusik«s august-hæfte findes en ualmindelig opsats om ukrainsk musik. Ualmindelig, fordi det dog turde høre til sjældenhederne, at man selv direkte afslører sine metoders skadelighed. Forfatteren skriver om Sovjets pres på Ukraine: »Sie zwingen - es mag noch so merkwürdig scheinen - auch der Musik eine gewisse soziale Ideolo

gie auf, was selbstverståndlich. deformierend und hemmend auf die Entwicklung derselben wirkt.« Det synes at fremme erkendelsen af metodernes skadelighed, når ens politiske modstandere anvender (Jern.

fi Efter at professor Hans Joachim Moser i lang tid har været højt agtet og æret i Tyskland på grund af sin pilt mange punkter fortræffelige »Geschichte der deutschen INIusik«, er stemningen nu slået fuldkommen om. Grunden hertil er INIosers nylig udkomne »Kleine deutsche ,Nlusikgeschichte«, der er en sammenfatning af det store værk. I (lette værk tillader NLIoser sig, idet han fuldkommen prisgiver Nleyerbeer, Offenbach, ,NIahler og Sch,5nberg til racehadet, (log at gøre en undtagelse for Joseph Joachim og ~ilendelssohns vedkommende. Han kan her ikke helt slippe (let liberale regimes vurdering af disse to fremragendc, jødiske kunstnere, henviser udtrykkeligt til den store rolle (le begge har spillet for »arierne« Schumann, Brahms, Billow, Bruch og Reger og slutter sin omtale af dem med følgende s"")etnin_g: »Wenn also auch diese beiden seit 1933 praktisch für Deutschland ausfallen, so jedenfalls mehr aus derstaatspolitischen Notwendigkeit einer Gesamthaftung des Judentums für die zuvor versuchte Überfremdung deutscher Killtur, als wegen eines absoluten Unwerts jener Werke und ihres praktisch-künstlerischen Bernühens«. 'kled andre ord: »Hvis man af politiske grunde må forfølge selv de døde jøder, så for min skyld gerne, men jeg kan nu (la ikke tro, at de af den grund skulde være mindre værd som kunstnere«. N-len det tredje rige tåler ikke slige halve standpunkter. Videnskaben må rette sig efter

den nye »verdensanskuelse«. Historikerne er, som allerede Frederik den store bemærkede, til for at retfærdiggøre førerens handlinger.

fi Fra tidsskrifter:

E. F. B.: Four unknown, carly NIahler symplionies found in Dresden. (»Niliisical America«, 10. april 1938.)

Ernst Krenek: Is there Reaction in Contemporary Nfusie? (»~,lusical America«, 25. april 1938.)

J. H. l Vanscher: Den menneskeli-e sangstemme. (»Tilskueren«, aug. 1938.)

Kurt Salomon: Diderik Buxtehude. (»The American Scandinavian Review,«.

Summer 1938.)Jilrgen Ba Zzer.