Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 07 - side 169-169

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

FORMAND: Finn Høffding, Classensgade 34, Ø. Tlf. Øbro 3619. NÆSTFORMAND: Povl Hamburger, Bredgade 36, K. Tlf. Palæ 3y. KASSERER: Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491. FAGPRØVESEKRETÆh: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: Else Ammentorp, Chr. IX'sgade 2, K. Tlf. Palæ 1426 y. MEDLEMSLISTEN: Fru Anna Veibel, Sankt Peder Stræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

FORENINGSMEDDELELSER

Doktor Herbert Rosenbergs studiekreds over moderne musiklitteratur er udsat til oktober. Mp F- medlemmer kan endnu melde sig til studiekredsen, som begynder onsdag den 5. oktober, og afholdes skiftevis i de forskellige deltageres hjem hver onsdag aften i ca. 3 måneder. Tilmeldelse skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6. Nøjagtigt tidspunkt og sted vil blive meddelt hver især.

3K

En kreds af Mp F-medlemmer har anmodet kommunelærer, hr. 0. de Hemmer Egeberg om at holde en række foredrag med efterfølgende diskussion om moderne børnep-sykologi. Studiekredsen finder sted hos hr. Egeberg, Solsortvej 36, hver onsdag formiddag kl. 9,30 og begynder onsdag den 5. oktober og varer ca. 10 gange å 11/.2, time. Prisen for hele foredragsr,-ekken er kr. 10 pr. deltager.

4K

Censuren til elevkoncerten med baroktidens mestre, onsdag den 2. november, afholdes i Hornung og Møllers sal, fredag -den 14. oktober om eftermiddagen, og elevernes mødetid vil blive meddelt hver enkelt lærer. Tilmeldelse med opgivelse af elevens navn, alder, un-dervisningstid-samt nøjagtig betegnelse af kompositionen og dens varighed må sendes skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, inden

8. oktober.

4(

Adgangskort til statsradiofoniens generalprøver er tilsendt Mp Fmedlemmer med undtagelse af de medlemmer, der har ansøgt om at få kortet gennem en anden organisation. For at undgå misforståelser og unødig ulejlighed må kortet afbestilles, når det ønskes gennem en anden forening.