Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 13 (1938) nr. 08 - side 194-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.

KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Ryvang 5139u.

KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa. sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge* Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

I. Ung Aften.

Fredag d. 28. Oktober, 1938, Kl. 20. Hornung & Møllers Sal. Program: Johs. Brahms (1833-1897): Sonate f-moll. Op. 120. Nr. I for Klarinet og Klaver. Stig Heinesen og Poul Tofte-Hansen.

Franz Schubert (1797-1828): Die Stadt. (Heinrich Heine). Die Post. (Wilhelm Mffiler). Gruppe au.s dem Tartarus. (I. C. F. Schiller). Jørgen Haahr. Ved Flyglet: Poul Tofte-Hansen.

Flemming Weis (1898): Sonate for Solo-Violin. 1933. Eivind Andersen.

Svend Schultz (1913): Sonate for Klaver. (1938. Uropførelse) Poul Tof te-Hansen.

Joseph Haydn (1732-1809):* Arie af ' Oratoriet »Skabelsen«.

G. A. Rossini (1792-1868): »Bagtalelsesarien« af Barberen i Sevil-la. Jørgen Haahr. Ved Flyglet: Poul Tofte-Hansen.

W.A. Mozart (1756 --1791): Strygekvartet d-moll. (Køchel V. 173) Eivind Andersen, Pia Uldall-Ekman, Poul Erhard Christensen, og A lf Petersen.

Medlemskort giver Adgang. Forøvrigt er der offentlig Billetsalg til Koncerten hos Wilh. Hansen, Musikforlag. Billetter å Kr. 2.00.

4C

Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Koncertforening. Tre Koncerter, Sæson 1938139, i Anledning af Dansk Komponistforenings 25 Aars Jubilæum, d. 5. Dec.

De tre Koncerter, som Dansk Koncertforening og Det unge Tonekunstnerselskab arrangerer i Fællesskab, finder Sted Onsdag d. 23. Novbr., Lørdag d. 26. Novbr. og Mandag d. 5. Dec. I Anledning af Dansk Komponistforenings 25 Aars Jubilæum, ønsker vi herigennem at give et samlet Billede af nulevende danske Komponisters Værker, fra de ældste til de yngste. Koncerterne afholdes alle i Odd Fellow Palæet og Det unge Tonekunstnerselskabs Medlemmer kan hos Wilh. Hansen, Gothersgade 9-11, indtil d. 12. Novbr. inel., ved Forevisning af gyldigt Medlemskort faa udleveret en gratis Billet til alle tre Koncerter mod at betale Garderobeafgift. (25 Øre).

I. Koncert. Orkesterkoncert-~

Odd Fellow Palæets store Sal, Onsdag d. 23. Noybr-, 1938, Kl. 20. Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester.

Dirigent: Kgl. Kapejmester Georg Høeberg.Alfred Tofft (1865-1931): Ouverture til Op. Vifandaka.

Vagn Holmboe (1909) : Suite for 13 Instrumenter. (Uropførelse) 1936. Bjørn Hjelmborg (1911) : Fantasi for Orkester. (Uropførelse) 1938. Ebbe Hamerik (1898): Marsch af Op. Stepan.

August Enna (1859): Ouverture til Op. Kleopatra. Hakon Børresen (1876): Symfoni Nr. 3.

2. Koncert. Kammermusik.

Odd Fellow Palæets mindre Sal, Lørdag d. 26. Novbr-, 1938, Kl. 20.Medvirkende: Breuning-Bache Kvartetten. Gunna Breuning Storm,Gerhard Rafn, Axel Jørgensen og Paulus Bache.

Blæserkvintetten: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer.

N. 0. Raasted (1888): Strygekvartet Nr. 2 i d-moll. I. L. Emborg (1876): Blæserkvintet. Op. 74. 1931. Otto Mortensen (1907): Strygekvartet. 1937. 1. Koncertopførelse i Danmark.

Flemming Weis (1898) Serenade for Blæserkvintet. -1. Koncertop-førelse i Danmark.

3. Koncert. Orkesterkoncert.

Odd Fellow Palæets store Sal, Mandag d. 5. Dec., 1938, Kl. 20.

Medvirkende: Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester.Dirigent: Kgl. Kapelmester Johan Hye Knudsen.

Peder Grain (1881): Prolog til et Drama af Shakespeare. Op. 27. 1928.

Hermann D. Ko Ppel (1908): Klaverkoncert Nr. 2. Op. 30. (Uropførelse) 1937. Solist: Komponisten.

Fini Henriques (1867): H. C. Andersen Ouverture. 1. Gang i Koncertsal.

Jørgen Bentzon (1897): Sinfonia seria for Fløjte, Violin, Klaver og Strygere. (Uropførelse).

Emil Reesen (1887): »La danse. sacrée« af Pantomimen »Viola d'amore«. 1926.

Sv. Schultz (1913): Symfonisk Suite. (Uropførelse) 1938.

Knudåge Riisager (1897): Basta. Epilogo festivo. (Uropførelse) 1938.

Det unge Tonekunstnerselskabs I. Koncert. Januar 1939.

Kammermusik.Arthur Honegger: 2. Strygekvartet. 1936. (1. Gang)Alan Rawsthorne: Tema med Variationer for 2 Violiner. (1. Gang)Sten Broman: Komposition for Violin og Bratsch. (1. Gang)Lars Erik Larsson: Sonatine for Klaver. (1. Gang)Dag Wirén: Trio for Violin, Violoncel og Klaver. (1. Gang)_~K

Det unge 7'onekunstnerselskabs 2. Koncert. Februar 1939.Kammermusik.

Harald Agersnap: Strygetrio Nr. 1 for Violin, Bratsch og Violoncel. (Uropførelse)

Erik Jørgensen: Concertino for Fløjte, Klarinet, Violin og Klaver. (Uropførelse)

Béla Bartók: Sonate for to Klaverer og Slagtøj. (1. Gang)Irgens Jensen: Sonate for Violin og Klaver. (1. Gang)4(Det unge Tonekunstnerselskabs 3. Koncert. Marts 1939.Orkesterkoncert.F. Bartos: Musik for Radio. Op. 12. (1. Gang)Robert Gerhard: Albada, Interludi i Danza. (1. Gang)

Werner Egk: Italienische Lieder for en Sangste'mme med Orkester.

Rosenthal: Jeanne d'Arc. Symfonisk Suite for Orkester.

Franz Adolph Berwald: Symfoni.

-4KEndvidere afholdes yderligere 2 »Ung Aften« og tre Koncerterpaa Thorvaldsens Museum, hvortil Programmet senere vil blive med-delt.

Årgang 13/1938, nr. 08